Příbalový Leták

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 Mg

Označení na obalu


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg Omega-3 acidorum esteri ethylici 90


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici 90, složených převážně z 840 mg ethylesterů, a to 460 mg ethylesterů kyseliny eikosapentaenové (EPA) a 380 mg ethylesterů kyseliny dokosahexaenové (DHA).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje sójový olej.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Měkké želatinové tobolky

-    1 x 20 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 28 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 30 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 60 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 100 měkkých želatinových tobolek

-    Multipack: 280 (10 balení x 28 měkkých želatinových tobolek)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg měkké tobolky mají být použity do 100 dnů po otevření lahvičky.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivé vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A. 106 Marathonos Ave.

153 44 Gerakas, Athény Řecko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 31/576/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU OZNAČENÍ LAHVIČKY_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg Omega-3 acidorum esteri ethylici 90


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici 90, složených převážně z 840 mg ethylesterů, a to 460 mg ethylesterů kyseliny eikosapentaenové (EPA) a 380 mg ethylesterů kyseliny dokosahexaenové (DHA).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje sójový olej.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Měkké želatinové tobolky

-    1 x 20 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 28 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 30 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 60 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 100 měkkých želatinových tobolek

-    Multipack: 280 (10 balení x 28 měkkých želatinových tobolek)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg měkké tobolky mají být použity do 100 dnů po otevření lahvičky.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A. 106 Marathonos Ave.

153 44 Gerakas, Athény Řecko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 31/576/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU