Příbalový Leták

Clindamycin Kabi 150 Mg/Ml

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU

Ampulka 5 (10) x 2 ml

1. NAZEV LECIVEHO PŘÍPRAVKU


Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekční roztok Clindamycinum


2. obsah lÉčivÉ látky/lÉčivých lÁtek


1 ml injekčního roztoku obsahuje:


Clindamycini dihydrogenophosphas ekvivalentní clindamycinum 150 mg. Jedna 2 ml ampulka obsahuje clindamycinum 300 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzylalkohol (18 mg), dinatrium-edetát (Ph. Eur.), hydroxid sodný, voda na injekci Obsahuje sodík.


4. léková forma a obsah balení


Injekční roztok 5 (10) x 2 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní nebo intramuskulární podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. zvláštní upozornění, že léčivý přípravek musí být uchováván mimo

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Obsahuje sodík. Další informace viz příbalová informace!


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání naředěného přípravku viz příbalová informace.


9. zvláštní podmínky pro uchovávání


Pouze k jednorázovému použití, nespotřebované množství přípravku odborně znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 15/301/08-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Smí být použity pouze čiré roztoky bez viditelných částic.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NAZEV LECIVEHO PŘÍPRAVKU


Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekční roztok Clindamycinum

2. obsah lÉčivÉ látky/lÉčivých lÁtek 1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Clindamycini dihydrogenophosphas ekvivalentní clindamycinum 150 mg Jedna 4ml ampulka obsahuje clindamycinum 600 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Benzylalkohol (36 mg), dinatrium-edetát (Ph. Eur.), hydroxid sodný, voda na injekci Obsahuje sodík.

4.    léková forma a obsah balení

Injekční roztok 5 (10) x 4 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní nebo intramuskulární podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. zvláštní upozornění, že léčivý přípravek musí být uchováván mimo

DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje sodík. Další informace viz příbalová informace!

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání naředěného přípravku viz příbalová informace.

9. zvláštní podmínky pro uchovávání

Pouze k jednorázovému použití, nespotřebované množství přípravku odborně znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 15/301/08-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Smí být použity pouze čiré roztoky bez viditelných částic.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


1. NAZEV LECIVEHO PŘÍPRAVKU


Clindamycin Kabi 150 mg/ml injekční roztok Clindamycinum


2. obsah lÉčivÉ látky/lÉčivých lÁtek


1 ml injekčního roztoku obsahuje:


Clindamycini dihydrogenophosphas ekvivalentní clindamycinum 150 mg Jedna 6ml ampulka obsahuje clindamycinum 900 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzylalkohol (54 mg), dinatrium-edetát (Ph. Eur.), hydroxid sodný, voda na injekci Obsahuje sodík.


4. léková forma a obsah balení


Injekční roztok 5 (10) x 6 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní nebo intramuskulární podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. zvláštní upozornění, že léčivý přípravek musí být uchováván mimo

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Obsahuje sodík. Další informace viz příbalová informace!


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti a podmínky uchovávání naředěného přípravku viz příbalová informace.


9. zvláštní podmínky pro uchovávání


Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.


Pouze k jednorázovému použití, nespotřebované množství přípravku odborně znehodnoťte.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 15/301/08-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Smí být použity pouze čiré roztoky bez viditelných částic.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


2ml ampulka

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Clindamycin Kabi 150 mg/ml solution for injection Clindamycin

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

For i.v. or i.m. use

3.    POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Batch no.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


300 mg/2 ml 6. JINÉ

Fresenius Kabi

4ml ampulka

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Clindamycin Kabi 150 mg/ml solution for injection Clindamycin

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

For i.v. or i.m. use

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Batch no.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

600 mg/4 ml

6.    JINÉ

Fresenius Kabi

6ml ampulka

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Clindamycin Kabi 150 mg/ml solution for injection Clindamycin

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

For i.v. or i.m. use

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Batch no.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

900 mg/6 ml

6.    JINÉ

Fresenius Kabi

9