Příbalový Leták

Canesten Gyn 6 Dní

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canesten GYN 6 dní

35 g vaginálního krému + 6 aplikátorů

clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Clotrimazolum 0,01g v 1 g vaginálního krému,

Obsah 1 aplikátoru (asi 5g) odpovídá 0,05g Clotrimazolum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitanstearát, octyldodekanol


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


35 g vaginálního krému + 6 aplikátorů


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Antimykotikum

Gynekologikum

K vaginálnímu podání pomocí aplikátoru.

Ke kožnímu podání u zánětu zevního genitálu a žen a zánětu žaludu u mužů. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer s.r.o., Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


54/605/00-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Canesten GYN 6 dní se používá k léčbě zánětů pochvy a zevního genitálu u žen(vulvitida) a k léčbě zánětu žaludu pohlavního údu (balanitida) u mužů.

Způsob použití u zánětu pochvy:

Obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g ) se zavádí každý večer 6 po sobě následujících dní. Způsob použití u zánětu zevního genitálu u žen a zánětu žaludu u mužů:

Vaginální krém se nanese v tenké vrstvě na postižené oblasti (zevní pohlavní orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2-3krát denně a vetře se.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Canesten GYN 6 dní


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU-TUBA/krém


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNI

Canesten GYN 6 dní vaginální krém

Clotrimazolum 0,01g v 1 g vaginálního krému.

Obsah 1 aplikátoru (asi 5g) odpovídá 0,05g Clotrimazolum

Antimykotikum,

Gynekologikum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

K vaginálnímu podání pomocí aplikátoru.

Ke kožnímu podání u zánětu zevního genitálu a žen a zánětu žaludu u mužů.

3.    POUŽITELNOST Použitelné do

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

35g

6.    JINÉ

Pomocné látky: Benzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitanstearát, octyldodekanol

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Reg.č.: 54/605/00-C

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C