Příbalový Leták

Canesten Gyn 6 Dní

sp. zn. sukls10590/2013 a sukls10592/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE -INFORMACE PRO UŽIVATELE

CANESTEN GYN 3 DNY CANESTEN GYN 6 DNÍ vaginální krém clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků.které nejsou uvedeny v této přibalové informaci.Viz bod 4

•    Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,musíte se poradit s lékařem

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu


Co naleznete v této příbalové informaci naleznete:

1.    Co je CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní používat

3.    Jak se CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE CANESTEN GYN 3 DNY, CANESTEN GYN 6 DNÍ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Canesten GYN 3 dny a Canesten GYN 6 dní je širokospektré antimykotikum, působící proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Navíc působí proti některým druhům bakterií.

Canesten GYN 3 dny a Canesten GYN 6 dní se používá k léčbě zánětů pochvy a zevního genitálu (vulvitida) u žen.

Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky,cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí,koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.

Hlavními příznaky výše uvedených onemocnění (kandidóz) jsou:

-    svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy

-    pálení pochvy a vulvy

-    zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy

-    výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)

Canesten GYN 3 dny a Canesten GYN 6 dní se dále používají k léčbě zánětu žaludu pohlavního údu (balanitida) u mužů. V nejlehčí a nejtypičtější formě se projevuje zarudnutím, svěděním, páchnoucím výtokem z předkožkového vaku.

Pokud máte pochybnosti, zda máte kandidózu nebo zánět žaludu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.

Přípravek Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní) je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN GYN 3 DNY A CANESTEN GYN 6 DNÍ POUŽÍVAT

Nepoužívejte CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní:

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní) vaginální krém, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků:

-    zvýšenou teplotu (38°C a vyšší) nebo zimnici

-    bolest v podbřišku

-    bolesti zad

-    zapáchající vaginální výtok

-    nevolnost

-    vaginální krvácení a /nebo    přidruženou bolest v bedrech

-    pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní se poraďte se svým lékařem v následujících případech:

-    prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců

-    Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu

-    jste mladší 16 ti let nebo starší 60 ti let

-    měla jste někdy alergickou reakci na Canesten nebo jiný vaginální protiplísňový přípravek.

Sexuální partner by měl také podstoupit léčbu, a to nejen pokud má příznaky infekce.

Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku opakované infekce (reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná.

Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní) může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, např. kondomu nebo pesaru. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.

Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální produkty.

Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění.Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.

Jak předcházet vzniku kandidózy?

Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:

-    vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.

-    Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla - ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.

-    Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky a CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte.které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné podávání clotrimazolu a tacrolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků tacrolimu.

Současné podávání clotrimazolu a sirolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků sirolimu

Těhotenství,kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.

V prvních třech měsících těhotenství by se neměl přípravek používat.

Kojení má být během léčby přerušeno.

Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny.Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost.

Při terapii přípravkem Canesten GYN 3 dny a Canesten GYN 6 dní během těhotenství musí aplikaci provádět lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

CANESTEN GYN 3 dny (CANESTEN GYN 6 dní) nemá žádné nebo jen zanedbatelné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

CANESTEN GYN 3 DNY a CANESTEN GYN 6 DNÍ obsahuje cetylstearylalkohol, který může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE CANESTEN GYN 3 DNY a CANESTEN GYN 6 DNÍ POUŽÍVÁ

Vždy používejte CANESTEN GYN 3 dny (CANESTEN GYN 6 dní) přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3-denní léčba přípravkem Canesten GYN 3 dny:

obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g ) se zavádí do pochvy každý večer 3 po sobě následující dny.

6-denní léčba přípravkem Canesten GYN 6 dní:

obsah 1 aplikátoru vaginálního krému (asi 5 g) se zavádí do pochvy každý večer 6 po sobě následujících dní.

Vaginální krém by měl být zaveden do pochvy tak hluboko, jak je to jen možné.

Aplikace vaginálního krému do pochvy se nejlépe docílí v poloze na zádech s mírně pokrčenýma nohama.

Zánět vulvy u ženy / zánět žaludu (balanitida) u muže:

Canesten vaginální krém se nanese v tenké vrstvě na postižené oblasti (zevní pohlavní orgány až ke konečníku u žen; žalud a předkožka u mužů) 2-3krát denně a vetře se.

Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit. Obvyklá délka léčby je 1 - 2 týdny.

Protože u gynekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak i vulva (zevní genitál), kombinovaná léčba (léčba obou těchto oblastí) by měla probíhat současně.

Léčba by neměla probíhat během menstruace, ale měla by skončit před nástupem menstruace.

2.    3.Zavedení vaginálního krému pomocí aplikátoru:


4.


1.    Umyjte si pečlivě ruce

2.    Aplikátor vyjměte z balení. Tyčinku vytáhněte z aplikátoru nadoraz, jak je naznačeno na přiloženém obrázku.

3.    Otevřete tubu. Připojte aplikátor k tubě, držte je pevně u sebe a naplňte aplikátor opatrným mačkáním tuby.

4.    Odpojte aplikátor od tuby. Zaveďte aplikátor do pochvy tak hluboko, jak je to možné (nejsnadněji vleže na zádech) a vyprázdněte obsah do pochvy tlačením pístu.

5. Vyndejte aplikátor a znehodnoťte ho.

Léčba jedním balením Canesten Gyn 3 dny nebo Canesten Gyn 6 dní vaginálního krému je obvykle dostačující k odstranění příznaků mykotické infekce.

Jestliže do 7 dnů od zahájení léčby nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo pokud se příznaky zhoršují, navštivte svého lékaře.

Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtírání přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2-3 krát denně a to po dobu 1-2 týdnů.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní) Pokud zapomenete použít přípravek, aplikujte jej hned jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Canesten GYN 3 dny ( Canesten GYN 6 dní), než jste měl(a)

Při použití většího množství krému proveďte výplach pochvy vodou.

Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste přestala používat přípravek Canesten GYN 3 dny (Canesten GYN 6 dní)

Aby došlo k úplnému vyléčení kandidózy a zabránilo se opakované infekci, je třeba používat Canesten GYN 3 dny tři po sobě následující dny a Canesten GYN 6 dní šest po sobě následujících dnů. Bez porady s lékařem léčbu nepřerušujte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit poruchy imunitního systému(alergické reakce: mdloby,snížený krevní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému( olupování genitálu, svědění, vyrážka, otok, pálení, podráždění, puchýře, zčervenání,vaginální krvácení) a obtížné nebo bolestivé močení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK CANESTEN GYN 3 DNY A CANESTEN GYN 6 DNÍ UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co CANESTEN GYN 3 DNY A CANESTEN GYN 6 dní obsahuje

CANESTEN GYN 3 dny:

-Léčivou látkou je Clotrimazolum 0,02g v 1g vaginálního krému, obsah jednoho aplikátoru(asi 5g) odpovídá 0,1g Clotrimazolum

CANESTEN GYN 6 dní

-Léčivou látkou je Clotrimazolum 0,01g v 1g vaginálního krému, obsah jednoho aplikátoru(asi 5g)odpovídá 0,05g Clotrimazolum

-Pomocnými látkami jsou Benzylalkohol, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, čištěná voda, polysorbát 60, sorbitanstearát, octyldodekanol

Jak CANESTEN GYN 3 dny a CANESTEN GYN 6 dní vypadá a co obsahuje toto balení

Bílý krém

CANESTEN GYN 3 dny:

Tuba s 20g vaginálního krému, 3 aplikátory CANESTEN GYN 6 dní :

Tuba s 35g vaginálního krému, 6 aplikátorů

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: Kern Pharma S.L.,Terrassa(Barcelona),Španělsko Bayer Schering Pharma AG Leverkusen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013

7