Příbalový Leták

Calciferol Biotika Forte

Informace pro variantu: Injekční Roztok (1x1ml,7,5mg/Ml), Injekční Roztok (5x1ml,7,5mg/Ml), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls17372/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE,

Informace pro uživatele

C A L C I F E R O L BIOTIKA FORTE

(Ergocalciferolum) injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika Výrobce

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika Složení

Léčivá látka: Ergocalciferolum 7,5 mg, tj. 300 000 mj. v 1 ml olejového roztoku Pomocná látka: čištěný slunečnicový olej

Farmakoterapeutická skupina

Vitamin.

Charakteristika

Vitamin D2 v olejovém roztoku k intramuskulární aplikaci s protrahovaným uvolňováním léčivé látky. Ergokalciferol zvyšuje vstřebávání vápníku a sekundárně i fosforečnanu ve střevě a zlepšuje ukládání vápníku do kostí. Vysoké dávky mohou částečně působit jako parathormon.

Terapeutické indikace

Hypovitaminózy při nedostatečném přívodu a snížené syntéze vitaminu D (jednostranná na tuky chudá dieta, porucha vstřebávání tuků ve střevě, nedostatek slunečního záření), profylaxe a terapie rachitidy, osteomalacie, spazmofilie a tetanie, poruchy metabolizmu vápníku a fosforu, dlouhodobé podávání antikonvulziv, cholestyraminu a glutetimidu.

Kontraindikace

Vitamin D se nesmí podávat pacientům s hypervitaminózou D, hypersenzitivitou na složku přípravku nebo s hyperkalcémií

Kontraindikováno je podávání přípravku těhotným a kojícím ženám v dávce nad 400 mj. denně. Zvláštní upozornění

Vitamin D by se neměl podávat pacientům s onemocněním ledvin, ledvinovými kameny, srdečním onemocněním, kvůli zvýšenému riziku poškození nemocného orgánu při hyperkalcémii.

Léčivá látka prochází placentární bariérou a do mateřského mléka.

Pozor na riziko předávkování, zejména při častější aplikaci! Při podávání vyšších dávek je potřebné sledovat hladinu vápníku, fosforu a BUN (Blood Urea Nitrogen) v séru. Kontrola plazmatické hladiny vápníku by se měla provádět na začátku léčby jednou týdně, později jednou za 2 až 4 týdny. Rozmezí mezi terapeutickou a toxickou dávkou je nízké!

Interakce

Lék zvyšuje účinnost a toxicitu kardiotonik. Jeho účinnost oslabují hydantoiny, primidon, rifampicin, cholestyramin, tekutý parafin, barbituráty, antikonvulziva, verapamil a další antagonisté vápníku, kortikosteroidy a kalcitonin (poslední dva funkčním antagonizmem). Vysoké dávky vitaminu D mohou vyvolat hyperkalcémii, zvýšit cholesterolémii, snížit aktivitu alkalických fosfatáz, vyvolat sklon k alkalóze. Při léčbě se nedoporučuje podávat léky s obsahem hořčíku (některá antacida).

Těhotenství a kojení

Teratogenita. Reprodukční studie na vícero druzích pokusných zvířat prokázaly vznik fetálních abnormalit při předávkování vitaminem D. Hyperkalcémie v těhotenství u lidí má za následek vrozené poruchy u potomstva a novorozenecký hypoparatyreoidizmus.

Ergokalciferol přechází do mateřského mléka. U matek, které dostávají vysoké dávky vitaminu D se dá v mateřském mléku zjistit 25-hydroxycholekalciferol. Doporučuje se přerušit kojení pro riziko hyperkalcémie dítěte.

Dávkování

Dospělí: při hypovitaminóze D 300 000 m.j., podle stavu možné zopakovat za 14 dní. Při dlouhodobé aplikaci je běžná udržovací dávka 300 000 m.j. jednou měsíčně.

Děti: do věku 6 let 400 m.j. denně (častejší výskyt rachitídy u dětí předškolního věku) a pro vyšší věk je dávka 100m.j.

Způsob podání

Intramuskulární podání.

Nežádoucí účinky

Toxické projevy většinou při předávkování: anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarea, úbytek tělesné hmotnosti, polyurie, profuzní pocení, bolest hlavy, žízeň, vertigo, zvýšení hladiny vápníku a fosforu v moči a v séru, ukládání vápníku ve tkáních (arterie, ledviny) s následnou renální insuficiencí. Teratogenita.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Balení

1 ampulka po 1 ml 5 ampulek po 1 ml

Datum poslední revize

24.3.2014

2