Příbalový Leták

Betesil

Informace pro variantu: Léčivá Náplast (8+Lep.Páska,2,25mg), Léčivá Náplast (16+Lep.Páska,2,25mg), Léčivá Náplast (4+Lep.Páska,2,25mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU ÚDAJE NA VNĚJŠÍM OBALU 4/8/16 léčivých náplastí


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BETESIL

2,250 mg léčivá náplast Betamethasoni valeras.


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna léčivá náplast o rozměru 7,5 x 10 cm obsahuje:

betamethasoni valeras 2,250 mg (což odpovídá betamethasonum 1,845 mg).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Náplast: netkaná látka (polypropylen/polyethylen a vlákna umělého hedvábí) pokrytá filmem z akrylátového kopolymeru.

Adhezívní vrstva: Natrium-hyaluronát, butandiol, glycerol, dinatrium edetát, kyselina vinná, dihydroxyaluminium-glycinát, kyselina polyakrylová, natrium polyakrylát, hyprolosa, sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), čištěná voda.

Ochranný film: pegoteratová fólie.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Léčivá náplast.

Papírová krabička obsahující 4 léčivé náplasti a lepicí pásky pro zajištění náplastí Papírová krabička obsahující 8 léčivých náplastí a lepicí pásky pro zajištění náplastí Papírová krabička obsahující 16 léčivých náplastí a lepicí pásky pro zajištění náplastí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 8 POUŽITELNOST


POUŽITELNÉ DO: (měsíc/rok)

Po otevření sáčku musí být léčivá náplast použita během 1 měsíce. 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivou náplast uchovávejte v původním sáčku, aby nedošlo k jejímu poškození (napište datum otevření sáčku na příslušnou vnitřní část sáčku).


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Použité léčivé náplasti nesmí být odhazovány do toalet. Pro likvidaci čtěte přiloženou příbalovou informaci. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Číslo reg.: 46/439/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Žádné


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


BETESIL léčivá náplast


ZNAČENÍ SÁČKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BETESIL

2,250 mg léčivá náplast Betamethasoni valeras

Kožní podání

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna léčivá náplast o rozměru 7,5 x 10 cm obsahuje:

betamethasoni valeras 2,250 mg (což odpovídá betamethasonum 1,845 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Náplast: netkaná látka (polypropylen/polyethylen a vlákna umělého hedvábí) pokrytá filmem z akrylátového kopolymeru.

Adhezívní vrstva: Natrium-hyaluronát, butandiol, glycerol, dinatrium edetát, kyselina vinná, dihydroxyaluminium-glycinát, kyselina polyakrylová, natrium polyakrylát, hyprolosa, sodná sůl karmelosy, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), čištěná voda.

Ochranný film: pegoteratová fólie.

4. ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

6. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Po otevření sáčku musí být léčivá náplast použita během 1 měsíce.

7. ČISLO ŠARŽE

Číslo šarže:

8. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Sáček obsahuje 1 léčivou náplast.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivou náplast uchovávejte v původním sáčku, aby nedošlo k jejímu poškození.

Datum prvního otevření:    _

(vyplní pacient)

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITELNÝCH LÉČIVÝVCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Použité léčivé náplasti nesmí být odhazovány do toalet. Pro likvidaci čtěte přiloženou příbalovou informaci. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Číslo reg.: 46/439/06-C