Příbalový Leták

Aureomulin 100/33,3 Mg/G

Informace pro variantu: Aureomulin 100/33,3 Mg/G, zobrazit další variantu

Písemná informace pro uživatele veterinárních přípravků=etiketa


JEN PRO ZVÍŘATA

JEN NA PŘEDPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE


Název přípravku

AUREOMULIN plv. a.u.v.


500 g (5 kg)


JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA


DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA


Složení

1 kg přípravku obsahuje:

Chlortetracyclini chloridum 100,0 g

Tiamulini hydrogenofumaras 33,3 g


Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), mouka pšeničná (vehikulum).


Popis přípravku

Práškovitá směs hnědé barvy a charakteristické vůně.


Indikační skupina

Antibiotikum.


Druh a kategorie zvířat

Všechny kategorie prasat.


Indikace

Léčba respiračních a gastrointestinálních onemocnění prasat způsobených mikroorganismy citlivými na kombinaci chlortetracyklin a tiamulin.


Kontraindikace

Přípravek se nesmí podávat 3 dny před a 3 dny po aplikaci narazinu, salinomycinu nebo monensinu.


Nežádoucí účinky

V ojedinělých případech se může vyskytnout erytém kůže.


Interakce

Přípravek se nesmí podávat 3 dny před a 3 dny po aplikaci narazinu, salinomycinu nebo monensinu.


Dávkování


Léčebně: 0,18 g Aureomulinu/ kg ž.hm. což odpovídá 18 mg CTC+ 6 mg THF/ kg ž.hm.

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu dvakrát denně po dobu 7-10 dní.


Dávkování v krmných směsích:

léčebně: 3 - 4,5 kg / 1t krmiva


Přípravek je určen k individuální aplikaci.Způsob použití

Perorálně, homogenně zamíchané do krmiva.


Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Uchovávejte v suchu


Balení

500 g, 5 kg


Ochranná lhůta

Maso prasat: 10 dnů


Exspirace

{měsíc/rok}

Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.


Číslo šarže

{číslo}


Registrační číslo

98 / 139 / 98 - C


Datum poslední revize textu


Květen 2011