Příbalový Leták

Anzatax 6 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

BALENÍ 30 mg/5 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna 5ml lahvička obsahuje paclitaxelum 30 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje: Glyceromakrogol-ricinoleát (polyetoxylovaný ricinový olej), bezvodý etanol a kyselinu citronovou (bezvodou)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


koncentrát pro infuzní roztok 1 lahvička 30 mg/5 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Připravená infuze se podává za použití filtru. Cytotoxická látka.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited Hurley, SL6 6RJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/027/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum Intravenózní podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


30 mg/5 ml


6. JINÉ


Cytotoxická látka

Před použitím se musí zředit.

Hospira UK Limited


BALENÍ 100 mg/16,7 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna 16,7ml lahvička obsahuje paclitaxelum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje: Glyceromakrogol-ricinoleát (polyetoxylovaný ricinový olej), bezvodý etanol a kyselinu citronovou (bezvodou)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


koncentrát pro infuzní roztok 1 lahvička 100 mg/16,7 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Připravená infuze se podává za použití filtru. Cytotoxická látka.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited Hurley, SL6 6RJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/027/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum Intravenózní podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


100 mg/16,7 ml


6. JINÉ


Cytotoxická látka.

Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Hospira UK Limited


BALENÍ 150 mg/25 ml


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna 25ml lahvička obsahuje paclitaxelum 150 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje: Glyceromakrogol-ricinoleát (polyetoxylovaný ricinový olej), bezvodý etanol a kyselinu citronovou (bezvodou)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


koncentrát pro infuzní roztok 150 mg/25 ml 1 lahvička


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Připravená infuze se podává za použití filtru. Cytotoxická látka.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited Hurley, SL6 6RJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/027/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum Intravenózní podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


150 mg/25 ml 6. JINÉ


Cytotoxická látka.

Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Hospira UK Limited


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna 50ml lahvička obsahuje paclitaxelum 300 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje: Glyceromakrogol-ricinoleát (polyetoxylovaný ricinový olej), bezvodý etanol a kyselinu citronovou (bezvodou)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


koncentrát pro infuzní roztok 300 mg/50 ml 1 lahvička


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Připravená infuze se podává za použití filtru. Cytotoxická látka.


8. POUŽITELNOST


EXP:


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited Hurley, SL6 6RJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/027/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Anzatax 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok paclitaxelum Intravenózní podání.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


300 mg/50 ml 6. JINÉ


Cytotoxická látka.

Před použitím se musí zředit.

Po naředění pouze k jednorázovému použití. Hospira UK Limited