Příbalový Leták

Aminoplasmal-15%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITRNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

KARTON


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aminoplasmal - 15 % Infuzní roztok


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


1000 ml roztoku obsahuje:

isoleucinum

5,85 g

leucinum

11,40 g

lysinum monohydricum

8,93 g

(odp. lysinum 7,95 g)

methioninum

5,70 g

phenylalaninum

5,70 g

threoninum

5,40 g

tryptophanum

2,10 g

valinum

7,20 g

argininum

16,05 g

histidinum

5,25 g

glycinum

19,20 g

alaninum

22,35 g

prolinum

7,35 g

acidum asparticum

7,95 g

acetylcysteinum

0,50 g

(odp. cysteinum 0,37 g)

acidum glutamicum

16,20 g

serinum

3,00 g

tyrosinum

0,50 g

Celkové aminokyseliny

150 g/l

Celkový dusík

24,0 g/l

Kalorická hodnota

2510 kJ = 600 kcal

Osmolarita

1290 mOsm/1

Titrační acidita

<30 mmol/1

pH

5,5 - 7,0


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hydroxid sodný

Monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH) Voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Infuzní roztok.

500 ml ( 10 x 500 ml), 1000 ml (6 x 1000 ml)


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte pokud roztok není čirý nebo je poškozena láhev nebo její uzávěr. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Sterilní, apyrogenní.

Pro jednorázové použití.


8. POUŽITELNOST


EXP.: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitý obsah musí být zlikvidován a nesmí být uchováván k pozdějšímu užití.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


76/859/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.Aminoplasmal - 15 % Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1000 ml roztoku obsahuje:

isoleucinum

5,85 g

leucinum

11,40 g

lysinum monohydricum

8,93 g

(odp. lysinum 7,95 g)

methioninum

5,70 g

phenylalaninum

5,70 g

threoninum

5,40 g

tryptophanum

2,10 g

valinum

7,20 g

argininum

16,05 g

histidinum

5,25 g

glycinum

19,20 g

alaninum

22,35 g

prolinum

7,35 g

acidum asparticum

7,95 g

acetylcysteinum

0,50 g

(odp. cysteinum 0,37 g )

acidum glutamicum

16,20 g

serinum

3,00 g

tyrosinum

0,50 g

Celkové aminokyseliny

150 g/l

Celkový dusík

24,0 g/l

Kalorická hodnota

2510 kJ = 600 kcal

Osmolarita

1290 mOsm/1

Titrační acidita

<30 mmol/1

pH

5,5 - 7,0

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hydroxid sodný

Monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH) Voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Infuzní roztok. 500 ml, 1000 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte pokud roztok není čirý nebo je poškozena láhev nebo její uzávěr. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Sterilní, apyrogenní.

Pro jednorázové použití.


8. POUŽITELNOST


EXP.: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitý obsah musí být zlikvidován a nesmí být uchováván k pozdějšímu užití.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


76/859/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím čtěte příbalovou informaci.


6