Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ambex

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Ambex, zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambex

ambroxoli hydrochloridum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 šumivá tableta obsahuje 60 mg ambroxoli hydrochloridum. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: aspartam, sodík a další. Podrobnosti v příbalové informaci. 4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Šumivé tablety 10 (20) šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání po rozpuštění.

Před použitím si přečtěte přiloženou příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Přípravek uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Česká republika (logo)


12. REGISTRAČNÍ cislo/cisla


Reg. číslo: 52/031/06-C


13. ČÍSLO SARZE


Č.šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Lék usnadňující vykašlávání.

Dávkování u dospělých a dětí od 12 let:

Během prvních dvou až tří dnů ^ tablety 3x denně.

Poté se užívá V4 šumivé tablety dvakrát denně.

Šumivé tablety se rozpustí ve sklenici vody.

Podrobnější informace o dávkování jsou uvedeny v příbalové informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Ambex


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Tuba_

L NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ambex

ambroxoli hydrochloridum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 šumivá tableta obsahuje 60 mg ambroxoli hydrochloridum. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: aspartam, sodík a další. Podrobnosti v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Šumivé tablety 10 (20) šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání po rozpuštění.

Před použitím si přečtěte přiloženou příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Informace o použitelnosti je uvedena na spodní straně tuby. (Použitelné do:)


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Přípravek uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Česká republika

(logo)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 52/031/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


(Č.šarže:)


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Lék usnadňující vykašlávání.

Dávkování u dospělých a dětí od 12 let:

Během prvních dvou až tří dnů ^ tablety 3x denně.

Poté se užívá V4 šumivé tablety dvakrát denně.

Šumivé tablety se rozpustí ve sklenici vody.

Podrobnější informace o dávkování jsou uvedeny v příbalové informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Strana 4 (celkem 4)