Příbalový Leták

Afrin 0,5 Mg/Ml Nosní Sprej S Heřmánkem

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (15ml,0,5mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem Oxymetazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg.

100 mikrolitrů (1 dávka) obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 50 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Afrin nosní sprej Pomocné látky:

dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, čištěná voda, benzylalkohol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, citronové aroma obsahující přírodní a umělá aromata, alkohol a DL-alfa-tokoferol


Afrin nosní sprej s mentolem

Pomocné látky:

dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, propylenglykol, čištěná voda, benzylalkohol, cineol, racemický kafr, levomenthol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy

Afrin nosní sprej s heřmánkem

Pomocné látky:

dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidon 40, benzalkonium-chlorid, makrogol 1500, čištěná voda, benzylalkohol, glycerol, mikrokrystalická celulosa a sodná sůl karmelosy, heřmánkové aroma obsahující přírodní a umělá aromata, propylenglykol a kukuřičný sirup


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 15 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze nosní podání

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Po 30 dnech od prvního otevření zlikvidujte.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.:

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

69/005/12-C

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem

69/006/12-C

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem

69/008/12-C

Č. šarže

13. ČÍSLO ŠARŽE


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Užívejte každých 12 hodin.

Před použitím dobře protřepejte.

Po použití trysku očistěte.

Kontaktujte svého lékárníka nebo lékaře pokud:

•    se Vaše příznaky nezlepší nebo se zhorší do 7 dní,

•    se u Vás objeví nové příznaky.

Symptomatická úleva od ucpaného nosu spojeného s:

•    běžným nachlazením,

•    sennou rýmou,

•    zánětem vedlej ších nosních dutin.

•    Dospělí a děti > 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky každých 12 hodin.

•    Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky každých 12 hodin.

Afrin nemá být používán déle než 7 dní, pokud není lékařem předepsáno jinak. Během 24 hodin nemá být aplikováno více než 8 vstřiků u dospělých (4 u dětí).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


afrin

afrin mentol afrin heřmánek


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK 1 LAHVIČKA 15 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s mentolem

Afrin 0,5 mg/ml nosní sprej s heřmánkem


Oxymetazolini hydrochloridum Pouze nosní podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP

Nepoužívejte po uplynutí 30 dnů od prvního otevření.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


15 ml


6. JINÉ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. logo Bayer