Příbalový Leták

Acidum Ascorbicum Biotika

Návrh vnějšího obalu

Text na krabičku ACIDUM ASCORBICUM Biotika 5 amp. po 5 ml

ACIDUM ASCORBICUM Biotika

injekční roztok

1 ampule obsahuje Acidum ascorbicum 500 mg.

Pomocné látky: hydrogenuličitan sodný, natrium-hydroxymetansulfinát, dihydrát trinatrium-hedetátu, voda na injekci.

Celkový obsah sodíku: 16,025 mg/ml, to odpovídá 0,696 mmol/ml.

Pro intravenózní, subkutánní a intramuskulární aplikaci

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 10-25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. č.š.:

použ.do:

ČR: Reg.č. 86/799/92-S/C EAN kód

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21,140 00 Praha 4, Česká republika uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Acidum ascorbicum Biotika, inj.sol.

Návrh vnitřního obalu

Text na etiketu ACIDUM ASCORBICUM Biotika

5 ml ACIDUM ASCORBICUM

Biotika inj.

500 mg v amp.

i.v., s.c., i.m.

Text na skládačku: ACIDUM ASCORBICUM Biotika 50 amp. po 5 ml

ACIDUM ASCORBICUM Biotika

injekční roztok

1 ampule obsahuje Acidum ascorbicum 500 mg.

Pomocné látky: hydrogenuličitan sodný, natrium-hydroxymetansulfinát, dihydrát trinatrium-hedetátu, voda na injekci

Celkový obsah sodíku: 16,025 mg/ml, to odpovídá 0,696 mmol/ml.

Pro intravenózní, subkutánní a intramuskulární aplikaci

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 10-25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. č.š.:

použ.do:

ČR: Reg.č. 86/799/92-S/C EAN kód

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Acidum ascorbicum Biotika, inj.sol.

Návrh vnitřního obalu

Text na etiketu ACIDUM ASCORBICUM Biotika

5 ml ACIDUM ASCORBICUM

Biotika inj.

500 mg v amp.

i.v., s.c., i.m.

č.š.:

použ. do: