Příbalový Leták

Oxykodon Actavis 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxykodon Actavis 5 mg Oxykodon Actavis 10 mg Oxykodon Actavis 15 mg Oxykodon Actavis 20 mg Oxykodon Actavis 30 mg Oxykodon Actavis 40 mg Oxykodon Actavis 60 mg Oxykodon Actavis 80 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním

Oxycodoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg odpovídající oxycodonum 4,5 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg odpovídající oxycodonum 9 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 15 mg odpovídající oxycodonum 13,5 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg odpovídající oxycodonum 18 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 30 mg odpovídající oxycodonum 27 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg odpovídající oxycodonum 36 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 60 mg odpovídající oxycodonum 54 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg odpovídající oxycodonum 72 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta s prodlouženým uvolňováním

1 tableta s prodlouženým uvolňováním [všechny síly]

20 tablet s prodlouženým uvolňováním [všechny síly]

28 tablet s prodlouženým uvolňováním [5, 10, 20, 40 a 80 mg]

30 tablet s prodlouženým uvolňováním [všechny síly]

50 tablet s prodlouženým uvolňováním [5, 10, 20, 30, 40, 60 a 80 mg] 56 tablet s prodlouženým uvolňováním [všechny síly]

60 tablet s prodlouženým uvolňováním [5, 10, 20, 40 a 80 mg]


98 tablet s prodlouženým uvolňováním [10, 15, 20, 30, 40, 60 a 80 mg] 100 tablet s prodlouženým uvolňováním [všechny síly]


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

[Pouze pro krabičku s blistrem s dětským bezpečnostním uzávěrem]

Toto je blistr s dětským bezpečnostním uzávěrem. Tableta nemůže být z blistru vytlačena. Pro pokyny k otevření si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Tableta musí být spolknuta celá, bez drcení.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

LL NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Oxykodon Actavis 5 mg: 65/195/14-C Oxykodon Actavis 10 mg: 65/196/14-C Oxykodon Actavis 15 mg: 65/197/14-C Oxykodon Actavis 20 mg: 65/198/14-C Oxykodon Actavis 30 mg: 65/199/14-C Oxykodon Actavis 40 mg: 65/200/14-C Oxykodon Actavis 60 mg: 65/201/14-C Oxykodon Actavis 80 mg: 65/202/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

oxykodon actavis 5 mg oxykodon actavis 10 mg oxykodon actavis 15 mg oxykodon actavis 20 mg oxykodon actavis 30 mg oxykodon actavis 40 mg oxykodon actavis 60 mg oxykodon actavis 80 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxykodon Actavis 5 mg Oxykodon Actavis 10 mg Oxykodon Actavis 15 mg Oxykodon Actavis 20 mg Oxykodon Actavis 30 mg Oxykodon Actavis 40 mg Oxykodon Actavis 60 mg Oxykodon Actavis 80 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním

Oxycodoni hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Logo 3.    POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


[Pouze pro blistr s dětským bezpečnostním uzávěrem:] Otevřete odlepením od zadní části.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxykodon Actavis 5 mg Oxykodon Actavis 10 mg Oxykodon Actavis 15 mg Oxykodon Actavis 20 mg Oxykodon Actavis 30 mg Oxykodon Actavis 40 mg Oxykodon Actavis 60 mg Oxykodon Actavis 80 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním

Oxycodoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg odpovídající oxycodonum 4,5 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg odpovídající oxycodonum 9 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 15 mg odpovídající oxycodonum 13,5 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg odpovídající oxycodonum 18 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 30 mg odpovídající oxycodonum 27 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg odpovídající oxycodonum 36 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 60 mg odpovídající oxycodonum 54 mg.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg odpovídající oxycodonum 72 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


98 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

[Pouze pro lahvičky s dětským bezpečnostním uzávěrem]


Toto je lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem. Pro pokyny k otevření si přečtěte příbalovou informaci.

Diagram na vrchní části víčka

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tableta musí být spolknuta celá, bez drcení.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Oxykodon Actavis 5 mg: 65/195/14-C Oxykodon Actavis 10 mg: 65/196/14-C Oxykodon Actavis 15 mg: 65/197/14-C Oxykodon Actavis 20 mg: 65/198/14-C Oxykodon Actavis 30 mg: 65/199/14-C Oxykodon Actavis 40 mg: 65/200/14-C Oxykodon Actavis 60 mg: 65/201/14-C Oxykodon Actavis 80 mg: 65/202/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oxykodon actavis 5 mg oxykodon actavis 10 mg oxykodon actavis 15 mg oxykodon actavis 20 mg oxykodon actavis 30 mg oxykodon actavis 40 mg oxykodon actavis 60 mg oxykodon actavis 80 mg


7