Příbalový Leták

Oxycodon Lannacher 40 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU papírová krabička_


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OXYCODON LANNACHER 5 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 20 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 40 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 80 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM


Oxycodoni hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg, což odpovídá oxycodonum 4,48 mg.

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 8,97 mg.

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,93 mg.

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 35,86 mg.

1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,72 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sójový lecithin. Viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety s prodlouženým uvolňováním

7 tablet s prodlouženým uvolňováním 10 tablet s prodlouženým uvolňováním 14 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 56 tablet s prodlouženým uvolňováním 60 tablet s prodlouženým uvolňováním 72 tablet s prodlouženým uvolňováním 98 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 30x1 tableta s prodlouženým uvolňováním 50x1 tableta s prodlouženým uvolňováním 56x1 tableta s prodlouženým uvolňováním 60x1 tableta s prodlouženým uvolňováním 72x1 tableta s prodlouženým uvolňováním 98x1 tableta s prodlouženým uvolňováním 100x1 tableta s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tablety se užívají celé, nesmí se kousat nebo drtit. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Dávkování: Užívejte přesně podle pokynů lékaře.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11 NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


OXYCODON LANNACHER 5 MG: 65/933/10-C OXYCODON LANNACHER 10 MG: 65/934/10-C OXYCODON LANNACHER 20 MG: 65/935/10-C OXYCODON LANNACHER 40 MG: 65/936/10-C OXYCODON LANNACHER 80 MG: 65/937/10-C


13 ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


oxycodon lannacher 5 MG oxycodon lannacher 10 MG oxycodon lannacher 20 MG oxycodon lannacher 40 MG oxycodon lannacher 80 MG

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PVdC-Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OXYCODON LANNACHER 5 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 20 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 40 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 80 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM


Oxycodoni hydrochloridum

2    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


G.L. Pharma GmbH


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ