Příbalový Leták

Oxazepam Léčiva

Text na krabičku


20 tablet


OXAZEPAM LÉČIVA

(Oxazepamum)

Anxiolytikum


Oxazepamum 10 mg v 1 tabletě

Obsahuje laktózu


K perorálnímu podání


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci


Uchovávejte v suchu při teplotě 10 - 25oC!

Chraňte před světlem!

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).


Reg.č.: 70/357/69-C

Č. šarže:

Použ. do:


Zentiva, k. s. U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy

102 37 Praha 10 ČESKÁ REPUBLIKA


Název přípravku uveden v Braillově písmu


Potisk blistru


O X A Z E P A M Léčiva

(Oxazepamum)


Údaj č. šaržeÚdaj doby skončení použitelnostilogo Zentiva


2