Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ospamox 125 Mg/5 Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ospamox 125 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi amoxicillinum trihydricum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK_

Léčivá látka: amoxicillinum trihydricum 143,5 mg, což odpovídá amoxicillinum 125 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky: citronové aroma v prášku, broskvovo-meruňkové aroma, monohydrát kyseliny citronové, natrium-benzoát, aspartam, mastek, natrium-citrát, pomerančové aroma, guar, srážený oxid křemičitý.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH_

prášek pro perorální suspenzi 60 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ_

Perorální podání.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_

Před přípravou suspenze a před použitím si přečtěte příbalovou informaci!

8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Rekonstituovanou suspenzi uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C), spotřebujte do 14 dní.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO_

Reg. číslo: 15/731/94-A/C_

13.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č.š.:_

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.    NÁVOD K POUŽITÍ_

Návod kpřípravě: Lahvička se naplní vodou pod kruhovou značku a dobře se protřepe, pak se doplní vodou přesně po značku a znovu se důkladně protřepe. Před každým užitím důkladně protřepat!

16.    INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU_

ospamox 125 mg/5 ml

EAN kód:

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Ospamox 125 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi amoxicillinum trihydricum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK_

Léčivá látka: amoxicillinum trihydricum 143,5 mg, což odpovídá amoxicillinum 125 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky: citronové aroma v prášku, broskvovo-meruňkové aroma, monohydrát kyseliny citronové, natrium-benzoát, aspartam, mastek, natrium-citrát, pomerančové aroma, guar, srážený oxid křemičitý.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH_

prášek pro perorální suspenzi 60 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ_

Perorální podání.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_

Před přípravou suspenze a před použitím si přečtěte příbalovou informaci!_

8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Rekonstituovanou suspenzi uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C), spotřebujte do 14 dní.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO_

Reg. číslo: 15/731/94-A/C_

13.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č.š.:_

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Návod kpřípravě: Lahvička se naplní vodou pod kruhovou značku a dobře se protřepe, pak se doplní vodou přesně po značku a znovu se důkladně protřepe. Před každým užitím důkladně protřepat!