Příbalový Leták

Ophthalmo-Septonex

Informace pro variantu: Oční Mast (5gm,1mg/Gm), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ophthalmo-Septonex oční mast

carbethopendecinii bromidům


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Carbethopendecinii bromidům 5 mg v 5 g oční masti.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční mast 5g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 12    REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 64/532/69-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Dospělým i dětem se vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži víček malé množství oční masti 3 - 5krát denně maximálně po dobu 14 dnů.


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ophthalmo-septonex


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA TUBĚ

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Ophthalmo-Septonex oční mast

carbethopendecinii bromidům

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Carbethopendecinii bromidum 5 mg v 5 g oční masti.

6.

JINÉ

Logo Zentiva

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 5 g