Příbalový Leták

Octaplas

Návrh českého textu na potisk vaku:


OCTAPLAS

Infuzní roztok.

Krevní skupina A (AB,B,0)


200 ml infuzního roztoku

Intravenózní podání


l vak obsahuje:

Proteinum plasmatis humani 9,0 – 14,0 g

Dihydrát citronanu sodného 0,88 - 1,48 g

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 0,06 – 0,24 g

Glycin 0,80 – 1,20 g

Tributyl-fosfát 0,4 mg

Octoxinol 10 1,0 mg


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!


Uchovávejte v mrazničce, při teplotě - 18°C, v původním obalu

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují usazeniny.

Rozmražený přípravek by se měl okamžitě použít a nesmí být znovu zmražen.


Nepoužitý přípravek musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


Použitelné do: Registrační číslo: 75/038/03 - C Číslo šarže:


EAN :


OCTAPHARMA (IP) Limited, Manchester M2 1AB, Velká Británie