Příbalový Leták

Nisamox 40/10 Mg


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nisamox 40/10 mg tablety


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Co Down

Severní Irsko, BT35 6PU

Spojené království


Výrobce.

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works Newry

Severní Irsko BT35 6 JP

Spojené království


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nisamox 40/10 mg tablety


Amoxicillinum/Acidum clavulanicum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivé látky v 1 tabletě:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum) 40 mg,

Aacidum clavulanicum (ut kalii clavulanas) 10 mg4. INDIKACE


Nisamox tbl. jsou určeny k léčbě infekčních dermatitid (hlubokých i povrchových pyodermií), infekcí měkkých tkání (abscesů, zánětů análních váčků), gingivitid, enteritid, infekcí respiratorního a urogenitálního traktu psů a koček.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na penicilin. Nepoužívat u králíků, křečků a morčat.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi, kočky8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Obecná doporučená dávka je 12,5 mg účinných látek na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Dávkování – počet tablet dvakrát denně při živé hmotnosti:

1-2 kg ž.hm.: 1/2 tablety; 3 –5 kg ž.hm.: 1 tableta; 6-9 kg ž.hm.: 2 tablety; 10-13 kg ž.hm.: 3 tablety a 14 –19 kg ž.hm.: 4 tablety. Při těžkých infekcích respiračního traktu lze užít dvojnásobnou dávku.

Doba podávání: Běžné infekce 5-7 dní, infekce respiratorního traktu 8-10 dní, chronické dermatitidy 10-20 dní, chronické cystitidy 10-28 dní.

Lze použít během březosti a laktace.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Nisamox tbl. jsou určeny pro perorální podání (přímo do dutiny ústní nebo v krmivu) u psů a koček.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C

Uchovávejte mimo dosah dětí.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Při manipulaci s přípravkem je nutné dodržovat bezpečnost práce s ohledem na možnou přecitlivělost na peniciliny. V případě rozvinutí alergických příznaků ( např. kožní vyrážky, otoky tváře, rtu, očí nebo ztížené dýchání) vyhledejte ihned lékařskou pomoc.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.


15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2011


16. DALŠÍ INFORMACE


Jen pro veterinární použití.

Balení: 1x10 tablet, 10x10 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.3