Příbalový Leták

Natrium Chloratum Biotika 10%

Návrh vnějšího obalu - textová část

Text na skládačku NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % (10 ml) 5 amp. po 10 ml NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % injekční roztok

Jedna ampule obsahuje Natrii chloridům 1 000 mg.

Obsah sodíku: 39,357 mg/ml, to odpovídá 1,711 mmol/ ml.

Obsah chloridů: 60,643 mg/ml, to odpovídá 1,711 mmol/ml.

Pomocné látky: voda na injekci.

Pro intravenózní aplikaci

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

č.š.:

použ. do:

reg. č. ČR: 87/776/92-S/C EAN kód

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Název léčivého přípravku uvedený v Braillově písmu: Natrium chloratum Biotika 10 % inj. sol.

Návrh vnitřního obalu - textová část

Text na etiketu NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % (10 ml)

10 ml NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % inj

Natrii chloridum 1 g v amp.

č.š.:

použ. do:

Text na skládačku NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % (5 ml) 10 amp. po 5 ml NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % injekční roztok

Jedna ampule obsahuje Natrii chloridům 500 mg.

Obsah sodíku: 39,357 mg/ml, to odpovídá 1,711 mmol/ ml.

Obsah chloridů: 60,643 mg/ml, to odpovídá 1,711 mmol/ml.

Pomocné látky: voda na injekci.

Pro intravenózní aplikaci

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

č.š.:

použ. do:

reg. č. ČR: 87/776/92-S/C EAN kód

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Název léčivého přípravku uvedený v Braillově písmu: Natrium chloratum Biotika 10 % inj. sol.

Návrh vnitřního obalu - textová část Text na etiketu NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % (5 ml)

5 ml NATRIUM CHLORATUM Biotika 10 % inj č.š.:

použ. do: