Příbalový Leták

Hedelix Sirup

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM OBALU Krabička


1. NAZEV LECIVEHO PRIPRAVKU


Hedelix sirup 8mg/ml

Hederae helicis folii extractum spissum 2_OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu), (2,2—2,9:1), extrahováno směsí ethanolu 50% (v/v) a propylenglykolu (98:2) 8 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Neobsahuje cukr ani alkohol (ethanol).


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENI


Sirup

100, 200 ml

Každé balení obsahuje stříkačku pro perorální podání / odměrnou lžičku.


5_ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁSTNI UPOZORNĚNI, ZE LÉČIVÝ PRIPRAVEK MUSI BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠI ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNI, POKUD JE POTŘEBNÉ


Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců Datum otevření:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNI


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI


Krewel Meuselbach GmbH Krewelstrasse 2

D-53783 Eitorf, Německo


Místní zástupce držitele: Apotex (ČR), spol. s r. o.


12. REGISTRAČNÍ ČISLO/ČISLA


Reg. č.: 94/254/98-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Doporučené dávkování je:

-    dospělí a dospívající od 12 let: 3x denně 5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);

-    děti od 5 do 12 let: 3 až 4x denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60-80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu);

-    děti od 1 do 4 let: 3 x denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg)

-    kojenci do 1 roku: 1 x denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 20 mg).

Pro účely přesného dávkování obsahuje balení přípravku stříkačku pro perorální podání / odměrnou lžičku se stupnicí.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Hedelix sirup


ÚDAJE UVADENE NA VNITRNÍM OBALU ETIKETA


1. NAZEV LECIVEHO PŘÍPRAVKU


Hedelix sirup 8mg/ml

Hederae helicis folii extractum spissum

2_OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

1 ml obsahuje Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt z břečťanového listu), (2,2—2,9:1), extrahováno směsí ethanolu 50% (v/v) a propylenglykolu (98:2) 8 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Neobsahuje cukr ani alkohol (ethanol).

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Sirup

100, 200 ml

Každé balení obsahuje stříkačku pro perorální podání / odměrnou lžičku.

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁV ÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Tradiční rostlinný léčivý přípravek.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců Datum otevření:

9.


ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Krewel Meuselbach GmbH Krewelstrasse 2

D-53783 Eitorf, Německo

12._REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/254/98-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Doporučené dávkování je:

-    dospělí a dospívající od 12 let: 3x denně 5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);

-    děti od 5 do 12 let: 3 až 4x denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60-80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu);

-    děti od 1 do 4 let: 3x denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg)

-    kojenci do 1 roku: 1x denně 2,5 ml (odpovídá denní dávce extraktu 20 mg).


Pro účely přesného dávkování obsahuje balení přípravku stříkačku pro perorální podání / odměrnou lžičku se stupnicí.


16_INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU