Příbalový Leták

Conoxia Medicinální Plyn, Stlačený

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


OZNAČENÍ NA OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CONOXIA medicinální plyn, stlačený Oxygenům


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Oxygenům 100 % V/V


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Medicinální plyn, stlačený.

Bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu.


Velikost lahve (vodní kapacita lahve l)

Typ ventilu +)

Materiál

lahve

Plnicí tlak při teplotě 15 °C (bar)

Obsah

(m3 kyslíku při tlaku 1 bar a teplotě 15 °C)

0,5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

0,1

0,5

Pin index

Ocel CrMo

200

0,1

0,5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

0,1

0,5

Pin index

Hliník

200

0,1

1

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

0,2

1

Pin index

Ocel CrMo

200

0,2

1

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

0,2

1

Pin index

Hliník

200

0,2

2

W 21,8

Ocel CrMo

150

0,3


2

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

150

0,3

2

W 21,8

Ocel CrMo

200

0,4

2

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

0,4

2

Pin index

Ocel CrMo

200

0,4

2

W 21,8

Hliník

200

0,4

2

Pin index

Hliník

200

0,4

2

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,4

2

++) LIV a +++) LIV

W 21,8 s integrovaným regulátorem tlaku s RPV a voličem průtoku

Hliník

200

0,4

2,5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

0,5

2,5

Pin index

Ocel CrMo

200

0,5

2,5

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

0,5

2,5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

0,5

2,5

Pin index

Hliník

200

0,5

2,5

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,5

3

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

0,6

3

Pin index

Ocel CrMo

200

0,6

3

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

0,6

3

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

0,6

3

Ventil se zjišťovacím kolíkem

Hliník

200

0,6

3

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,6

3,5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

0,7

3,5

Pin index

Ocel CrMo

200

0,7

3,5

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

0,7

3,5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

0,7

3,5

Pin index

Hliník

200

0,7

3,5

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,7

4

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

0,8

4

Pin index

Ocel CrMo

200

0,8

4

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

0,8

4

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

0,8

4

Pin index

Hliník

200

0,8

4

W 21,8 s RPV

Hliník

200

0,8

4,75

Pin index

Ocel CrMo

200

1,05

5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

150

0,75

5

Pin index

Ocel CrMo

150

0,75

5

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

150

0,75

5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

150

0,75

5

Pin index

Hliník

150

0,75

5

Pin index

Hliník

150

0,75

5

W 21,8

Ocel CrMo

200

1,1

5

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

1,1

5

Pin index

Ocel CrMo

200

1,1

5

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

1,1

5

W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,1

5

Pin index

Hliník

200

1,1

5

++) LIV a +++) LIV

W 21,8 s integrovaným regulátorem tlaku s RPV a voličem průtoku

Hliník

200

1,1

6

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

1,2

6

Ventil se zjišťovacím kolíkem

Ocel CrMo

200

1,2

6

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

1,2

6

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

1,2

6

Pin index

Hliník

200

1,2

6

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,2

7

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

1,4

7

Pin index

Ocel CrMo

200

1,4

7

Integrovaný ventil=W 21 s RPV

Ocel CrMo

200

1,4

7

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

1,4

7

Pin index

Hliník

200

1,4

7

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,4

8

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

1,6

8

Pin index

Ocel CrMo

200

1,6

8

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

1,6

8

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

1,6

8

Pin index

Hliník

200

1,6

8

Integrovaný ventil=W 21,8 s RPV

Hliník

200

1,6

10

W 21,8

Ocel CrMo

150

1,6

10

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

150

1,6

10

W 21,8

Hliník

150

1,6

10

W 21,8 s RPV

Hliník

150

1,6

10

W 21,8

Ocel CrMo

200

2,2

10

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

2,2

10

Pin index

Ocel CrMo

200

2,2

10

W 21,8

Hliník

200

2,2

10

W 21,8 s RPV

Hliník

200

2,2

10

Pin index

Hliník

200

2,2

10

+++) LIV a ++++) LIV

W 21,8 s integrovaným regulátorem tlaku s RPV a voličem průtoku

Hliník

200

2,2

15

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

3,0

15

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

3,0

16

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

3,2

16

Ventil zap/vyp = W 21,8

Hliník

200

3,2

20

W 21,8

Ocel CrMo

150

3,0

20

W 21,8

Hliník

150

3,0

20

W 21,8

Ocel CrMo

200

4,3

20

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

4,3

20

W 21,8

Hliník

200

4,3

28

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

150

5,9

28

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

5,9

30

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

150

4,5

30

Ventil zap/vyp = W 21,8

Ocel CrMo

200

6,0

40

W 21,8

Ocel CrMo

150

6,5

40

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

150

6,5

40

W 21,8

Ocel CrMo

200

8,0

50

W 21,8

Ocel CrMo

150

7,5

50

W 21,8

Ocel CrMo

200

10,8

50

W 21,8 s RPV

Ocel CrMo

200

10,8

Svazek 12x50

W 21,8

Ocel CrMo

200

129,6

Svazek 12x40

W 21,8

Ocel CrMo

200

102,0

+) Materiál ventilů lahví: poniklovaná a pochromovaná mosaz, materiál svazku ventilů: mosaz

++) LIV = (integrovaný ventil Linde): Miniflow: průtok 0-5 l/min +++) LIV = (integrovaný ventil Linde): Midiflow: průtok 0-15 l/min ++++) LIV = (integrovaný ventil Linde): Maxiflow: průtok 0-25 l/min

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Inhalační použití.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


o    Nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň v prostorách, kde se skladují nebo

podávají medicinální plyny. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. o Nikdy nedávejte masku nebo nosní hadičky přímo na textilie při provádění terapie, protože textilie nasycené kyslíkem mohou být velmi hořlavé a hrozí riziko vznilu požáru. Pokud by k nasycení textilií došlo, textilie pečlivě vytřepejte a vyvětrejte.

o    Medicinální plyny je nutno používat výhradně k medicinálním účelům.

o    Plyny různého druhu a různé kvality musí být vzájemně odděleny. Plné a

prázdné lahve je nutno uchovávat odděleně. o Nikdy nepoužívejte maziva, olej nebo podobné látky, i když se ventil lahve zadírá nebo je obtížné připojit regulátor.

o Manipulujte s ventily a zařízeními, která k nim náleží, čistýma nemastnýma rukama (nepoužívejte krém na ruce atd.).

o    Při hyperbarické oxygenoterapii je třeba se vyhnout používání mastných látek,

např. krému na ruce.

o    Při čištění lahví nebo připojeného zařízení nepoužívejte hořlavé látky a zejména

ne materiál na bázi oleje. V případě pochybností zkontrolujte kompatibilitu. o    Před jakýmkoli použitím zajistěte, aby zbývalo dostatečné množství přípravku

k uskutečnění celého podání.

o Používejte pouze standardní zařízení určená k podávání kyslíku. Připojujte pouze zařízení určená k připojování medicinálního plynného kyslíku. o    Při dodání od výrobce musí mít lahve neporušenou pečeť, aby se zabránilo

svévolné manipulaci.

8. POUŽITELNOST


EXP: viz štítek na obalu

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


o    Lahve je třeba uchovávat v dobře větraných prostorách určených k uchovávání

medicinálních plynů.

o    Lahve je třeba uchovávat pod zastřešením, uchovávat v suchu a čistotě, bez

přítomnosti hořlavého materiálu, při teplotě od -30 °C do +50 °C. o    Je třeba učinit opatření pro zamezení otřesů nebo pádu.

o Lahve obsahující různé druhy plynů je třeba uchovávat odděleně. Plné a prázdné lahve je třeba uchovávat odděleně. o Uchovávejte a přepravujte se zavřenými ventily.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Po datu použitelnosti vraťte lahev dodavateli.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9 - Kyje Česká republika Telefon:    272 100 111

Fax:    272 100 232


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


87/530/07-C


13.    ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.: Viz štítek na obalu


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


o Conoxia je určena pouze k inhalaci podle pokynů lékaře. o Připojujte lahev pouze k přípoji určenému pro medicinální kyslík. o Zkontrolujte, zda je přípoj čistý a v dobrém stavu. o Připojte regulátor průtoku/tlaku a otvírejte ventil pomalu a opatrně. o Proveďte test netěsnosti podle pokynů k Vašemu regulátoru. Nepokoušejte se opravit netěsnosti jiným způsobem než výměnou O-kroužku. o V případě úniku plynu zavřete ventil a odpojte regulátor. Vadné lahve označte a vraťte je dodavateli.

o Po ukončení podávání je třeba ventil zavřít normální silou a vypustit tlak z regulátoru a přípoje.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.