Příbalový Leták

Cocculine

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA Z KARTONU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COCCULINE, sublingvální tablety Homeopatický léčivý přípravek


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta (150 mg) obsahuje:

Anamirta cocculus (Cocculus indicus) 4 CH................0,375 mg

Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH..................0,375 mg

Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH.............................0,375 mg

Petroleum rectificatum 4 CH.........................................0,375 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Balení obsahuje 30 sublingválních tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/386/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže :

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí:

Den před cestou a v den cesty: 2 tablety 3x denně nechat rozpustit v ústech.

Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Děti:

Den před cestou a v den cesty: 1 tabletu 3x denně nechat rozpustit v ústech.

Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU cocculine

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH {DRUH/TYP}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


COCCULINE sublingvální tablety

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BOIRON


3. POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ


3