Příbalový Leták

Clopidogrel Actavis 75 Mg

ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

Krabička na blistry Al/Al


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety Clopidogrelum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (jako clopidogreli sulfas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, lecitin (sojový olej) (E322).aj. Pro více informací čtěte příbalovou informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 16/012/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU Krabička na blistry PVC/PE/PVDC-Al_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety Clopidogrelum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (jako clopidogreli sulfas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, lecitin (sojový olej) (E322).aj. Pro více informací čtěte příbalovou informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 16/012/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety Clopidogrelum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.

2 POUŽITELNOST

EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINÉ


PO

ÚT

ST

ČT

SO

NE

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety Clopidogrelum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ


ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

Krabička a etiketa na lahvičku


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety Clopidogrelum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg (jako clopidogreli sulfas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu, lecitin (sojový olej) (E322).aj. Pro více informací čtěte příbalovou informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pozor! Lahvička obsahuje vysoušedlo, nesmí se polykat.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Tt    název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. registrační číslo/čísla


Reg. č.: 16/012/10-C


13. číslo šarže


Č. šarže:


14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. návod k použití


16.    informace v braillově písmu


[Pouze na krabičce] clopidogrel actavis 75 mg