Příbalový Leták

Chlorid Sodný 0,9% Baxter

ÚDAJE UVADENE NA VNITRNÍM OBALU

500 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci    ad 1000 ml


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně)

Natrium 154 Chloridum 154

pH: 5,5 (přibližně)

500 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci    ad 1000 ml

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně)

Natrium 154 Chloridum 154

pH: 5,5 (přibližně)

1000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití 8. POUŽITELNOST

Použitelné do: 9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci    ad 1000 ml

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně)

Natrium 154 Chloridum 154

pH: 5,5 (přibližně)

1500 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití 8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g

J. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci    ad 1000 ml

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně) Natrium 154 Chloridum 154

pH: 5,5 (přibližně)

2000 ml 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Voda na injekci    ad 1000 ml


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně)

Natrium 154 Chloridům 154

pH: 5,5 (přibližně)

20 x 500 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci    ad 1000 ml

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně)

Natrium 154 Chloridům 154

pH: 5,5 (přibližně)

12 x 1000 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití 8. POUŽITELNOST

Použitelné do: 9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci    ad 1000 ml

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně)

Natrium 154 Chloridům 154

pH: 5,5 (přibližně)

8 x 1500 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití 8. POUZITELNOST

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER

Infuzní roztok

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 1000 ml obsahuje

Natrii chloridům    9 g

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci    ad 1000 ml

A LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok

Osmolarita 308 mOsm/l (přibližně)

Mmol v 1000 ml (přibližně) Natrium 154 Chloridům 154

pH: 5,5 (přibližně)

6 x 2000 ml 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sterilní

Prostý bakteriálních endotoxinů.

K intravenóznímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v neporušených obalech. Pro jednorázové použití

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do +25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č. 76/619/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se-odůvodnění přijato.


16