Příbalový Leták

Cestal Plus FlavourPŘÍBALOVÁ INFORMACE

CESTAL PLUS flavour 50 mg / 144 mg / 200 mg tablety pro psy1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

LAVET Pharmaceuticals Ltd., 2143 Kistarcsa, Bathyany u. 4/b, Maďarsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CESTAL PLUS flavour 50 mg / 144 mg / 200 mg tablety pro psy

Praziquantelum, Pyranteli embonas, Fenbendazolum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivé látky:Praziquantelum 50 mg, Pyranteli embonas 144 mg, Fenbendazolum 200,0 mg v 1 tabletě.


Světle šedo-hnědé, neobalené, ploché tablety s půlící rýhou.


4. INDIKACE


Cestal Plus flavour je určen na léčbu a prevenci infestací všemi druhy tasemnic a oblých červů u psů a štěňat:

- askaridy: Toxocara canis, Toxascaris leonina(dospělci a vývojová stadia)

- ankylostomy: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala(dospělci)

- trichuridy: Trichuris vulpis (dospělci)

- tasemnice: Echinococcus species, Taenia spp.,Dipylidium caninum(dospělci a vývojová stadia)


5. KONTRAINDIKACE


Věnujte zvýšenou pozornost při podávání léku zvířatům ve špatném výživném stavu. Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na některou z léčivých nebo pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Akutní toxicita léku je >2000 mg/kg ž. hm. Díky nízké toxicitě má Cestal Plus flavour vysoký index bezpečnosti. Při podání pětinásobku doporučené dávky během bezpečnostních testů nebyly zaznamenány žádné nepříznivé klinické, hematologické nebo biochemické reakce. Také klinické studie nevykázaly žádné nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Způsob podání: perorálně


Jedna tableta na 10 kg ž. hm., což odpovídá následující dávce účinných látek na 1 kg ž. hm.:

praziquantelum 5 mg, pyranteli embonas 14,4 mg, fenbendazolum 20 mg.


Štěňata a malá plemena:


Střední plemena:


Velká plemena:


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Tablety se mohou podávat přímo nebo přimíchané do krmiva. Doporučuje se podávat před krmením.

V případě masivní invaze je nutno aplikaci opakovat za 14 dní.

Preventivní podávání se doporučuje každého čtvrt roku.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stripu po EXP.


ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik stejné skupiny.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s piperazinem, který může zamezit působení pyrantelu. Nepodávejte

s organofosfátovými insekticidy a dietylkarbamazinem. Kvůli podobnému mechanismu působení se nedoporučuje podávat s morantelem a levamisolem.Žádné jiné interakce nejsou známy. Po dobu léčby se nevyžaduje hladovka ani speciální dietetické opatření.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování přípravkem Cestal Plus flavour je ojedinělé díky vynikající snášenlivosti u cílového druhu. Ani při podání pětinásobné dávky nebyly prokázané žádné toxické účinky přípravku. Pokud se v případě extrémního předávkování vyskytnou toxické reakce je nutno provést běžná opatření při intoxikaci.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na prazikvantel, pyrantel-embonát nebo fenbendazol by neměli přicházet do kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Prosinec 2014


DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Bez předpisu veterinárního lékaře.


Velikost balení:

10 (2 x 5) tablet v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.

200 (100 x 2) tablety v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky..


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
3