Příbalový Leták

Cestal Cat Flavour

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


CESTAL CAT flavour 20 mg / 230 mg tablety pro kočky


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

LAVET Pharmaceuticals Ltd., 2143 Kistarcsa, Bathyany u. 4/b, Maďarsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CESTAL CAT flavour 20 mg / 230 mg tablety pro kočky

Praziquantelum

Pyranteli embonas


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivé látky:Praziquantelum 20 mg, Pyranteli embonas 230 mg v 1 tabletě.


Nažloutlé, neobalené, ploché tablety s půlící rýhou.


4. INDIKACE


Cestal Cat flavour je určen na léčbu a prevenci infestací všemi druhy tasemnic a oblých červů u koček a koťat:

- askaridy: Toxocara cati, Toxascaris leonina(dospělci a vývojová stadia)

- ankylostomy: Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala(dospělci)

- tasemnice: Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis(dospělci a vývojová stadia)


KONTRAINDIKACE


Věnujte zvýšenou pozornost při podávání léku zvířatům ve špatném výživném stavu. Nepoužívejte při

známé přecitlivělosti na některou z léčivých nebo pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Akutní toxicita léku je >2000 mg / kg ž. hm. Díky nízké toxicitě má Cestal Cat flavour vysoký index bezpečnosti. Při podání trojnásobku doporučené dávky během bezpečnostních testů nebyly zaznamenány žádné nepříznivé klinické, hematologické nebo biochemické reakce. Také klinické studie nevykázaly žádné nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Způsob podání: perorálně


Doporučená dávka: Praziquantel 5 mg, Pyranteli embonas 57,5 mg na 1 kg ž. hm., což odpovídá následující dávce jedna tableta na 4 kg ž. hm.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Tablety se mohou podávat přímo nebo přimíchané do krmiva. Doporučuje se podávat před krmením.

V případě masivní invaze se doporučuje odčervení opakovat za 14 dní. Preventivní aplikace jednou za 3 měsíce.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stripu po EXP.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze

stejné skupiny.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s piperazinem, který může zamezit působení pyrantelu. Nepodávejte

s organofosfátovými insekticidy a dietylkarbamazinem. Kvůli podobnému mechanismu působení se

nedoporučuje podávat s morantelem a levamisolem.Žádné jiné interakce nejsou známy. Po dobu

léčby se nevyžaduje hladovka ani speciální dietetické opatření.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování přípravkem Cestal Plus flavour je ojedinělé díky vynikající snášenlivosti u cílového druhu. Ani při podání pětinásobné dávky nebyly prokázané žádné toxické účinky přípravku. Pokud se v případě extrémního předávkování vyskytnou toxické reakce je nutno provést běžná opatření při intoxikaci.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na prazikvantel nebo pyrantel-embonát by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Prosinec 2014

DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Bez předpisu veterinárního lékaře.


Velikost balení:

10 ( 2 x 5 ) nebo 50 ( 2 x 25 ) tablet v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
2