Příbalový Leták

Carporal 160 Mg


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:


Carporal 160 mg tablety pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1, Lüchow

29439, Německo


Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carporal 160 mg tablety pro psy

Carprofenum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Carprofenum 160,0 mg


Kulatá konvexní ochucená tableta světle hnědé barvy s hnědými skvrnami a dělicí rýhou ve tvaru kříže na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.


4. INDIKACE


Zmírnění zánětu a bolesti způsobené muskuloskeletálními poruchami a degenerativním onemocněním kloubů. Pokračování v léčbě po parenterální analgezii při tlumení pooperační bolesti.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u koček.

Nepoužívat u fen v období březosti nebo laktace.

Nepoužívat u psů mladších než 4 měsíce.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů trpících onemocněním srdce, jater nebo ledvin, u nichž existuje možnost gastrointestinální ulcerace (vzniku vředů v žaludku a střevech) nebo krvácení či u nichž byla prokázána krevní dyskrazie (porucha složení krve).


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Hlášeny byly obvyklé nežádoucí účinky související s podáním nesteroidních antiflogistik (nesteroidních protizánětlivých léků), jako je zvracení, měkká stolice/průjem, okultní krvácení ve stolici (krev ve stolici, která není na první pohled patrná), nechutenství a letargie (nedostatek energie). Uvedené nežádoucí účinky se zpravidla objevují během prvního týdne léčby; ve většině případů jsou přechodné a vymizí po ukončení léčby. Ve velmi vzácných případech však mohou být závažné nebo smrtelné.


Při výskytu nežádoucích účinků je třeba přerušit podání přípravku a obrátit se na veterinárního lékaře.


Stejně jako u jiných nesteroidních antiflogistik i zde existuje riziko vzácných renálních (postihujících ledviny) nebo idiosynkratických hepatických (postihujících játra) nežádoucích účinků.


Zaznamenáte-li jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.

Je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost, aby mohlo být stanoveno správné dávkování a předešlo se předávkování.


Dávkování

2-4 mg karprofenu na kg živé hmotnosti a den.

Pro zmírnění zánětu a bolesti způsobené muskuloskeletálními poruchami a degenerativním onemocněním kloubů: Počáteční dávku 4 mg karprofenu na kg živé hmotnosti a den, podanou najednou v jedné denní dávce nebo ve dvou rovnoměrně rozdělených dávkách, lze v závislosti na klinické odpovědi snížit na 2 mg karprofenu/kg živé hmotnosti/den, podané v jedné dávce. Doba léčby závisí na odpovědi pozorované u pacienta. Jestliže léčba trvá déle než 14 dní, pes by měl být pravidelně vyšetřován veterinárním lékařem. Nepřekračovat doporučené dávkování.

K prodloužení analgetických a protizánětlivých účinků po operaci lze na parenterální předoperační léčbu injekčně podaným přípravkem obsahujícím karprofen navázat podáním tablet karprofenu v dávce 4 mg/kg živé hmotnosti/den po dobu až 5 dní.Následující tabulka slouží jako návod pro podání přípravku v dávce 4 mg na kg živé hmotnosti a den.Počet tablet pro dávkování 4 mg/kg živé hmotnosti

Živá hmotnost (kg)

Carporal 40 mg

Jednou denně


Carporal 40 mg

Dvakrát denně

Carporal 160 mg

Jednou denně

Carporal 160 mg

Dvakrát denně

>2,5 kg - 5 kg
>5 kg - 7,5 kg


>7,5 kg - 10 kg


>10 kg - 12,5 kg


>12,5 kg - 15 kg>15 kg - 17,5 kg>17,5 kg - 20 kg>20 kg - 25 kg

>25 kg - 30 kg>30 kg - 35 kg

>35 kg - 40 kg>40 kg - 50 kg