Příbalový Leták

Capreomycin (Capastat)

Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného programu. Příbalová informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv._


Datum revize textu

Březen 2005

Capstat je registrovaná výrobní značka    *

Pro pacienty

Co byste měli vědět o injekčním Capastatu

Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalový leták, než začnete svůj lék užívat. Jestliže nemáte všechny potřebné informace nebo máte nějaké otázky, kontaktujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. Tato příbalová informace se týká jen injekčního Capastatu. Prosím uschovejte tento příbalový leták, možná si ho budete chtít znovu přečíst v průběhu své léčby.

Co obsahuje váš lék?

Váš lék se jmenuje Capastat injekce. Účinná látka, v něm obsažená, je capreomycin sulfát. Váš lék je dodáván ve skleněných lahvičkách, které dostávají lékaři a lékárníci po jednotlivých baleních. Každá lahvička obsahuje ! g capreomycinu v prášku. Neobsahuje žádné jiné přísady. Prášek se naředí sterilní injekční tekutinou (fyziologickým roztokem nebo vodou pro injekce) předtím, než vám bude aplikován.

Injekční Capastat je antibiotikum. Antibiotika pomáhají tělu bojovat proti infekcím. Capastat ničí bakterie, které způsobují infekci.

Capastat injekce vyrábí Eli Lilly Company, Indianopolis Indiana, USA. Držitelem licence je: King Pharinaceuticals Ltd, Baiiybofey, Co. Donegal, Ireland ( PL No. 14385/0006)

K čemu se Capstat injekce užívá?

Capstat se používá k léčení tuberkulózy (TBC), kterou způsobuj: bakterie.

Než začnete dostávat Capastat

Váš lékař se ujistí, zda léčba Capastatem jo pro vás bezpečná.

Capastat nemá být podáván dětem a kojencům.

Jestliže odpovíte ANO na některou z následujících otázek nebo pokud s odpovědí váháte, řekněte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, než začnete svůj lék dostával.

Měi(a) jste někdy vyrážku nebo jinou alergickou reakci na capreomycin ? (Alergická reakce se může projevit vyrážkou, svěděním, otokem nebo dýchacími obtížemi).

Měl(a) jste někdy problémy s ledvinami?.

Hůře slyšíte? Váš lékař vám pravděpodobně bude chtít vyšetřit sluch, než vám začne podávat Capastat.

Užíváte ještě jiné léky? Musíte sdělit vašemu lékaři, jaké všechny další léky užíváte.

Jste těhotná, myslíte si, že bvste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství?

Kojíte?

Jste aiergický(á) na nějaké jiné léky?


Jak se Capastat podává.

Obvyklé dávky

Dospělí: lg Capastatu se podává injekčně každý den po dobu až 4 měsíců.

Poté budete pravděpodobně dostávat lg léku 2-3krát týdně.

Capastat se podává výhradně injekčně do svalu.

Máte-li problémy s ledvinami, váš lékař vám může dávku snížit.

Současně s injekčně podávaným Capastatem budete pravděpodobně ještě dostávat další antibiotikum proti TBC._


Co může Capastat způsobit.

Při podávání Capastatu se mohou objevit nežádoucí účinky jako:

Vaše ledviny nebo játra nebudou možná dobře fungovat Může dojít ke snížení hladiny draslíku ve vaší krvi

Může se vám zhoršit sluch a nastat porucha rovnováhy, můžete pociťovat závratě a hučení v uších Množství vašich krevních buněk může stoupat nebo klesat

Váš lékař vám bude vyšetřovat ledviny, uši, játra a krev po celou dobu, co budete dostávat Capastat Další nežádoucí účinky jsou:

Vyrážky

Bolest v místě vpichu

Krvácení nebo zatvrdnutí v místě vpichu

Horečka

Kontaktujte svého lékaře, pokud by se u vás tyto nebo jiné nežádoucí účinky projevily. Váš lékař má více informací o Capastatu a poradí vám, jak postupovat.


Jak se má váš lék skladovat

Váš lékař nebo lékárník bude skladovat lék při teplotě do 25 st. C.

Pokud byl Capastat už naředěn, měl by být roztok spotřebován do 24 hodin. Capastat byl neměl být používán po překročení doby expirace na lahvičce.


Nezapomeňte: Tento lék je určen jen pro vás a je na lékařský předpis. Nikdy nedávejte svůj lék nikomu jinému, i když má podobné příznaky, protože lék by mu mohl uškodit.

Capastat je registrovaná značka.

Příbalový leták byl částečně revidován v březnu 2005

King Phermaceuticals,1996.