Příbalový Leták

Caniquantel Plus Ochucené
PŘÍBALOVÁ INFORMACE


CANIQUANTEL PLUS OCHUCENÉ tablety


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Euracon Pharma Consulting & Trading GmbH

Max-Planck-Strasse 11

D-85716 Unterschleissheim

Německo


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Heinz-Haupt Pharma Berlin GmbH

Gradestrasse 13, 12347 Berlin

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CANIQUANTEL PLUS OCHUCENÉ tablety

Praziquantelum

Fenbendazolum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 tabletě:

Léčivé látky:

Praziquantelum 50 mg

Fenbendazolum 500 mg


Bílé až béžové tablety s křížem na jedné straně


4. INDIKACE

Přípravek CANIQUANTEL PLUS OCHUCENÉ tbl. je určen jako anthelmintikum proti

endoparazitům psů a koček, jak plochých, tak oblých červů.

Jde zejména o Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala,

Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeformis, Trichuris vulpis, Phisaloptera spp.,

Aelurostrongylus spp., Angiostrongylus spp., Filaroides spp., Capillaria spp., Strongyloides

stercoralis, Echinicoccus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipilidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp., Diphyllobothrium spp.


5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek CANIQUANTEL PLUS tablety OCHUCENÉ se aplikuje psům a kočkám perorálně: tableta se podává přímo do tlamy, v krmivu nebo rozdrcená v potravě. Není nutné hladovění nebo dietní opatření.


Obecná dávka: 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm. (tj. 1 tableta / 10 kg ž.hm.)


Doporučené dávkování přípravku CANIQUANTEL PLUS tbl. OCHUCENÉHmotnost

(kg)

Dávka

(tablety)

Kočky

do 2

2 – 4

nad 4

¼

½

¾

Štěňata a malá plemena psů

do 2

2 – 5

5 - 10

¼

½

1

Střední plemena psů

10 – 15

15 – 25

25 - 30

1 ½

2

3

Velká plemena psů

30 – 40

40 - 50

4

5


Zpravidla se léčba provádí jednorázově. V případě masivní invaze je možné léčbu opakovat ve dvou následujících dnech.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Případné předávkování přípravku může navodit přechodnou nevolnost, zvracení a diareu. Tyto

nežádoucí účinky vymizí velmi rychle bez léčebného zákroku. Psi snáší trojnásobnou dávku, kočky jsou poněkud více citlivé.


Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Balení: PVC blistr s 12 tabletami, vnější přebal papírová skládačka.

10 blistrů po 12 tabletách, vnější přebal papírová skládačka.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
3