Příbalový Leták

Caniquantel Plus

Příbalová informace.CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet.


Výrobce:

Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci:


Euracon pharma Consulting & Trading GmbH, , Unterschleisseheim, Německo


Složení:

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Praziquantelum 10,0 mg

Fenbendazolum 100,0 mg

Silica colloidalis anhydrica, paraffinum perliquidum, dry aroma

Indikační skupina:

Veterinaria – pharmaceutica.Veterinární anthelmintika.


Charakteristika:

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. je širokospektrální anthelmintikum ve formě gelu, určené k preventivní a léčebné aplikaci u psů a koček.


Farmakologické údaje:

Široké spektrum antiparazitární aktivity přípravku pro psy a kočky navozuje kombinace praziquantelu a fenbendazolu.

Akutní toxicita praziquantelu i fenbendazolu je velmi nízká.

Praziquantel narušuje permeabilitu stěn cyst trematod a cestod. Paraziti jsou likvidovány macerací.

Praziquantel je organizmem rychle absorbován, nejvyšší koncentrace je v séru prokazována za 30 – 60 minut. Je metabolizován v játrech a vylučován ledvinami. Poločas eliminace je 0,1 – 0,3 hodin.

Fenbendazol patří do skupiny benzimidazolů a působí interferenci při absorpci glukózy a její metabolizaci v glykogen. Po příjmu fenbendazolu parazitem dochází k likvidaci jeho energetického metabolizmu a navození neurotoxického efektu.

Maximální koncentrace fenbendazolu v séru zvířat je prokazována za 6 – 30 hodin. Za 10 – 27 hodin je eliminováno 50%. Oxidační metabolizmus fenbendazolu probíhá převážně v játrech, více než 50% je vylučováno trusem a jen malé množství močí.

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. je zvířaty dobře snášen a k účinnému působení na oblé i ploché endoparazity, je možné v rámci antiparazitárního programu odčervení, léčebnou či preventivní aplikaci opakovat podle potřeby.


Indikace:

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. je určen jako anthelmintikum proti endoparazitům psů a koček, jak plochých, tak oblých.

Jde zejména o Toxocara cati (mystax), Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma tubaeformae, Trichuris vulpis, Echinococcus multilocularis, Dipilidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp.


Jelikož u novorozených zvířat je první možností výskytu dospělé tasemnice až od třetího týdne života, je ošetření přípravkem CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. doporučeno až od tří týdnů stáří mláďat.


Kontraindikace:

Přípravek nepoužívat u gravidních zvířat.


Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.


Interakce:

Nejsou známé


Dávkování:

Doporučená dávka: 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm.,

tj. 0,5 ml gelu / 1 kg živé hmotnosti

Podání aplikátorem opatřeným stupnicí: 1 dílek stupnice na 1 kg ž.hm.


Způsob použití:

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. se aplikuje psům a kočkám aplikátorem perorálně nebo do krmiva.


Zpravidla se aplikace provádí jednorázově. V případě léčebného podání při nematodózách opakujte podání ve třech následujících dnech. Při podávání přípravku není zapotřebí diety nebo hladovka.

V případě invaze škrkavek u mladých zvířat se nedosahuje úplného odstranění červů, proto se mohou tato stát zdrojem infekce. Z tohoto důvodu opakujte aplikaci ve třech následujících dnech.

Je-li prokázána echinokokóza, je nutné opakované podání přípravku z důvodu rizika nakažení člověka.


Upozornění:

Případné předávkování přípravku může u koček navodit přechodnou nevolnost, zvracení nebo diareu.

Tyto nežádoucí účinky vymizí po krátké době bez následků. Speciální léčba není nutná.


Uchovávání:

Přípravek se skladuje při teplotě 15- 25°C, mimo dosah dětí.


Balení:

Aplikátor z polyetylénu se stupnicí o obsahu 6 ml gelu.

(1 dílek odpovídá 0,5 ml = 0,48 g gelu)

6 x 6 ml.


Ochranné lhůty:

Přípravek není určen pro potravinová zvířata.


Exspirace:

2 roky

Zbytek gelu obsažený v aplikátoru pro jednorázové použití musí být po aplikaci zneškodněn.


Datum poslední revize textu:

Listopad 2010


3