Příbalový Leták

Canesten Gyn Combi Pack

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canesten GYN COMBI PACK 1 vaginální tableta s aplikátorem a krém clotrimazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna vaginální tableta obsahuje 500 mg clotrimazolum 20 g krému obsahuje 200 mg clotrimazolum


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tableta: pentahydrát kalcium-laktátu, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa 2910/15, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná

Krém: benzylalkohol, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


1 vaginální tableta s aplikátorem 20 g krému


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Tableta : k vaginálnímu podání

Krém: ke kožnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer s.r.o., Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


54/033/98-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Canesten vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida.

Canesten krém se používá k léčbě zánětu zevních rodidel u žen, zánětu žaludu pohlavního údu u mužů a k léčbě kožních plísňových onemocnění(mykóz).

Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru. Vytáhněte píst aplikátoru a vložte tabletu. Aplikátor s tabletou zaveďte do pochvy a zatlačte píst, čímž tabletu umístíte. Vytáhněte aplikátor. . Krém se nanáší 2 až 3 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Canesten GYN COMBI PACK


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

CANESTEN GYN COMBI PACK vaginální tableta clotrimazolum 500 mg

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo firmy Bayer

3.    POUŽITELNOST

Použitelné do

4    ČÍSLO ŠARŽE

v

Číslo šarže:

5    JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU-TUBA/krém 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

CANESTEN GYN COMBI PACK krém

20 g krému obsahuje léčivou látku Clotrimazolum 200 mg

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Ke kožnímu podání.

■v


3. POUŽITELNOST


Použitelné do

4. ČÍSLO SARZE

Číslo šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

20g

6 JINÉ

Logo firmy Bayer

Pomocné látky-benzylalkohol,vorvaňovina,cetylstearylalkohol,oktyldodekanol,polysorbát60, sorbitan-stearát, čištěná voda.

Uchovávejte při teplotě do 25°C