Příbalový Leták

Canergy 100 Mg


B.PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:


Canergy 100 mg tablety pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow

Německo


Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canergy 100 mg tablety pro psy

Propentofyllinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka: Propentofyllinum 100 mg


Světle hnědá tableta s hnědými skvrnami, kulatá a konvexní, ochucená s křížovou dělící rýhou na jedné straně.

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.


4. INDIKACE


Zlepšení periferního a cerebrovaskulárního prokrvení cév. Zlepšení netečnosti, letargie a celkového chování u psů.


5 KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u psů s hmotností nižší než 5 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek přípravku.

Použití v době březosti a laktace viz příslušná část příbalové informace.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Ve vzácných případech (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat) byly hlášeny alergické kožní reakce, zvracení a srdeční poruchy. V těchto případech je třeba léčbu ukončit.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Základní dávka je 6-10 mg propentofyllinu na jeden kg ž.hm. denně, rozděleno do dvou dávek následovně:100 mg tablet

Tělesná hmotnost (kg)

Ráno

Večer

Denně celkem tablet

Denní celková dávka (mg/kg)

5–8 kg

½

6,25–10,0

>8–10 kg

¾

7,5–9,4

>10–15 kg

1

6,7–10,0

>15–25 kg

1 ½

6,0–10,0

>25–33 kg

2

6,1–8,0

>33–49 kg

3

6,1–9,1

>49–66 kg

4

6,1–8,2

>66–83 kg

5

6,0–7,6

= ¼ tablety = ½ tablety = ¾ tablety = 1 tableta


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Tablety se mohou podávat přímo do úst, na zadní část jazyka psa nebo mohou být smíchány v malé kuličky potravin a měly by se podávat nejméně 30 minut před krmením.

Tablety lze dělit na 2 nebo 4 stejné části, aby se zajistilo přesné dávkování. Umístěte tabletu na rovnou plochu, dělenou stranou směrem nahoru a konvexní (zaoblenou) stranou k povrchu.

Půlky: zatlačte palci na obou stranách tablety.

Čtvrtky: zatlačte palci na střed tablety.


Onderkant formulier


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti zbylých částí tablet: 4 dny.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Specifická onemocnění (např. poruchy ledvin) se musí léčit odpovídajícím způsobem.

Pozornost by měla být věnována nastavení léčby u psů již léčených z důvodu srdečního selhání nebo bronchiálního onemocnění.

V případech selhávání funkce ledvin je nutné dávku redukovat.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte náhodnému pozření.

V případě náhodného pozření tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Po použití si umyjte ruce.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti nebo laktace. Použití u březích nebo kojících fen nebo zvířat pro chov se proto nedoporučuje.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Excitační forma tachykardie, hypotenze, zarudnutí sliznic a zvracení.

Vysazení léčby vede ke spontánní remisi těchto příznaků.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Duben 2016


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Hliník – PA/ALU/PVC blistr

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 nebo 50 blistry po 10 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Strana 1 / 10