Příbalový Leták

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 Mg/880 Iu

Informace pro variantu: Žvýkací Tableta (20,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (28,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (120,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (28,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (10,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (30,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (20,1000mg/880iu), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička pro lahvičku/ Papírová krabička pro stripy


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg /880 IU

žvýkací tablety

Calcium / colecalciferolum

Doplněk vápníku a vitaminu D3.


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje

2 500 mg calcii carbonas (odpovídající 1 000 mg calcium)

a 8,8 mg colecalciferoli pulvis (odpovídá 0, 022 mg colecalciferolum = 880 IU vitaminu D3).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951), sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Žvýkací tablety

Lahvičky    10 žvýkacích tablet

20 žvýkacích tablet 28 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet

Stripy:    10 žvýkacích tablet

20 žvýkacích tablet 28 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Pouze pro lahvičky:

Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o.,Praha, Česká republika 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.číslo: 39/285/12-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Používá se:

-    k prevenci a léčbě při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob

-    jako doplněk vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí)

Dospělí a starší pacienti užívají jednu žvýkací tabletu (odpovídající 1000 mg vápníku a 880 IU vitaminu D3) denně. Těhotné ženy užívají pouze polovinu žvýkací tablety denně (to odpovídá 500 mg vápníku a 440 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D3).

Tableta má být před spolknutím rozžvýkána.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg /880 IU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU Lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/ 880 IU

žvýkací tablety

Calcium / colecalciferolum

Doplněk vápníku a vitaminu D3._

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna žvýkací tableta obsahuje

2 500 mg calcii carbonas (odpovídající 1 000 mg calcium)

a 8,8 mg colecalciferoli pulvis (odpovídá 0,022 mg colecalciferolum = 880 IU vitaminu D3).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951), sorbitol (E420) a isomalt (E953) a sacharosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Žvýkací tablety

10 žvýkacích tablet 14 žvýkacích tablet 20 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.číslo: 39/285/12-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Používá se:

- k prevenci a léčbě při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob jako doplněk vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí)

Dospělí a starší pacienti užívají jednu žvýkací tabletu (odpovídající 1000 mg vápníku a 880 IU vitaminu D3) denně. Těhotné ženy užívají pouze polovinu žvýkací tablety denně (to odpovídá 500 mg vápníku a 440 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D3).

Tableta má být před spolknutím rozžvýkána.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Strip_


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU žvýkací tablety

Calcium / colecalciferolum_

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.

3 POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ


5