Příbalový Leták

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 Mg/880 Iu

Informace pro variantu: Žvýkací Tableta (20,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (28,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (120,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (28,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (10,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (30,1000mg/880iu), Žvýkací Tableta (20,1000mg/880iu), zobrazit další variantu

Sp.zn. sukls35185/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU

Žvýkací tablety Calcium a Colecalciferolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Calcium/Vitamin D3

Sandoz 1000 mg/880 IU musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se do jednoho měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU užívat

3.    Jak se Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1.    Co je Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU a k čemu se používá

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU obsahuje léčivé látky vápník a vitamin D3 a je doplňkem vápníku a vitaminu D3.

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU se používá:

-    k prevenci a léčbě při nedostatku vitaminu D a vápníku u starších osob

-    jako doplněk vitaminu D a vápníku při podpůrné léčbě osteoporózy (řídnutí kostí).

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU užívat

Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU

-    jestliže jste alergický(á) na vápník, vitamin D3 nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v krvi (hyperkalcémie)

-    jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v moči (hyperkalciurie)

-    jestliže trpíte nadměrnou činností příštítných tělísek (hyperparathyroidismus)

-    jestliže trpíte rakovinou kostní dřeně (myelom)

-    jestliže trpíte rakovinou, která zasáhla Vaše kosti (metastáze v kostech)

-    jestliže máte omezenou hybnost končetin (delší imobilizace) spolu s hyperkalcémií anebo hyperkalciurií.

-    jestliže trpíte tvorbou kamenů v ledvinách (nefrolitiáza)

-    jestliže se Vám vápník ukládá v ledvinách (nefrokalcinóza)

-    jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D (hypervitaminóza D)

-    jestliže máte závažné onemocnění ledvin

-    jestliže jste mladší 18 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká cokoli z níže uvedeného:

-    dlouhodobá léčba

Během dlouhodobé léčby je třeba pravidelně sledovat hladiny vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci ledvin. To je zvláště důležité v případě, že máte sklon k tvorbě ledvinových kamenů. Podle množství vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit nebo ukončit léčbu,

-    současná léčba srdečními glykosidy nebo thiazidovými diuretiky (močopudné léky) kvůli problémům se srdcem

V    takovém případě je třeba pravidelně sledovat hladiny vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci ledvin, zejména pokud jste starší pacient. Podle množství vápníku v krvi Vám lékař může dávku snížit nebo ukončit léčbu,

-    onemocnění ledvin

Jestliže trpíte problémy s ledvinami, musíte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU užívat zvlášť opatrně, zejména pokud užíváte také přípravky s obsahem hliníku, protože kyselina citronová obsažená v přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU by mohla zvýšit vstřebávání hliníku. Hladiny vápníku v krvi a moči Vám musí být kontrolovány. Jestliže trpíte závažnými problémy s ledvinami, užívejte jiné formy vitaminu D, než cholekalciferol.

-    doplňkové užívání vápníku a vitamínu D

Je nutný lékařský dohled, přičemž Váš lékař bude požadovat časté sledování hladin vápníku ve Vaší krvi a moči.

-    sarkoidóza (porucha imunitního systému, která může nepříznivě ovlivňovat Vaše játra, plíce, kůži či lymfatické uzliny)

Při užívání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU buďte zvlášť opatrný/á, pokud trpíte sarkoidózou. Existuje riziko, že účinek tohoto léčivého přípravku bude příliš silný, což může mít za následek předávkování vápníkem. Musí se sledovat hladiny vápníku v krvi a moči.

-    nepohyblivost a osteoporóza

V    takovém případě se tento léčivý přípravek má užívat se zvláštní opatrností, neboť může dojít ke zvýšení hladiny vápníku ve Vaší krvi.

Pokud užíváte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU žvýkací tablety bez porady s lékařem, prosím, po jednom měsíci užívání se s ním poraďte.

Děti a dospívající

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU nesmějí užívat děti a dospívající do 18 let věku; viz výše pod nadpisem „Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU ”.

Další léčivé přípravky a Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

-    Při současné léčbě digitalisovými glykosidy (srdeční glykosidy získané z náprstníku červeného) se mohou vyskytnout srdeční arytmie. Proto je nutný pečlivý lékařský dohled včetně měření EKG a hladiny vápníku v krvi.

-    Při současné léčbě s thiazidovými diuretiky (tzv. močopudné léky) je třeba pravidelně sledovat hladinu vápníku v krvi, neboť thiazidy snižují vylučování vápníku močí.

-    Vstřebávání, a tím i účinnost některých antibiotik (tzv. tetracyklinů) se při současném podávání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU snižuje. Tyto léky je třeba užívat nejméně 2 hodiny před nebo 4-6 hodin po užití přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU.

-    Dále, s jinými léky, jako je fluorid sodný (používá se k posílení zubní skloviny nebo k léčbě osteoporózy) a bisfosfonáty (používají se k léčbě osteoporózy), jsou spojeny interakce. Tyto přípravky se proto musí užívat nejméně 3 hodiny před přípravkem Calcium/Vitamin DSandoz 1000 mg/880 IU.

-    Mezi podáním cholestyraminu (přípravek ke snížení zvýšených hladin cholesterolu) či laxativ, jako tekutý parafín, a přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU by měl být ponechán co možná nejdelší interval, jinak se vitamin D nemusí dostatečně vstřebat.

-    Současné podání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU a fenytoinu (přípravek k léčbě epilepsie) či barbiturátů (hypnotika) může vést ke snížení účinku vitaminu D.

-    Současné podání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU a glukokortikoidů (např. kortison) může vést ke snížení účinku vitaminu D a ke snížení hladin vápníku v krvi.

-    Další doplňky vápníku a vitaminu D se smějí podávat pouze pod lékařským dohledem a budou vyžadovat časté sledování hladin vápníku v krvi a moči.

-    Vápník může snižovat účinky levothyroxinu (používá se k léčbě nedostatečné funkce štítné žlázy). Z tohoto důvodu se levothyroxin musí užívat nejméně 4 hodiny před nebo 4 hodiny po přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU.

-    Účinky chinolonových antibiotik mohou být sníženy, pokud se užívají současně s vápníkem. Chinolonová antibiotika užívejte dvě hodiny před nebo šest hodin po přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU.

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU s jídlem, pitím a alkoholem

Prosím pamatujte, že kyselina šťavelová (obsažená např. ve špenátu a rebarboře) a kyselina fytová (obsažená např. v celozrnném pečivu) může snížit množství vápníku, které se vstřebá ze střeva. Přípravky obsahující vápník neužívejte dvě hodiny před a po jídle s vysokým obsahem kyseliny šťavelové a fytové.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Jestliže jste těhotná, smíte užívat přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU v případě nedostatku vápníku a vitaminu D.

Nesmí být překročena denní dávka půl tablety. Během těhotenství by celková denní dávka vápníku neměla přesáhnout 1500 mg a celková denní dávka vitaminu D3 by neměla přesáhnout 600 IU (mezinárodních jednotek).

Je třeba zabránit dlouhodobému předávkování vápníkem a vitaminem D v průběhu těhotenství, neboť důsledkem může být vysoká hladina vápníku v krvi, což může mít nežádoucí vliv na nenarozené dítě.

Kojení

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU můžete užívat během kojení. Vápník a vitamin D přecházejí do mateřského mléka, proto se s lékařem nejprve poraďte, pokud má být dítěti podán další vitamin D.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ohledně vlivu přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje nejsou k dispozici žádné údaje. Ovlivnění těchto schopností je ovšem nepravděpodobné.

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU obsahuje aspartam (E951), sorbitol (E420), isomalt (E953) and sacharózu.

Aspartam (E951) je zdrojem fenylalaninu, který může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3. Jak se přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

Dospělí a starší pacienti užívají jednu žvýkací tabletu (odpovídající 1000 mg vápníku a 880 IU vitaminu D3) denně.

Těhotné ženy užívají pouze polovinu žvýkací tablety denně (to odpovídá 500 mg vápníku a 440 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D3). Denní dávka půl tablety se nesmí překročit.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU nesmějí užívat děti a dospívající do 18 let věku; viz výše pod nadpisem „Neužívejte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU“.

Způsob podání

Perorální podání

Tableta má být před spolknutím rozžvýkána. Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU můžete užívat v kteroukoliv denní dobu, s jídlem nebo mezi jídly.

Délka léčby

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU je určen k dlouhodobé léčbě. Zeptejte se lékaře, jak dlouho máte přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU užívat (viz také bod 2 pod nadpisem „Upozornění a opatření“).

Bez porady s lékařem by délka léčby neměla přesáhnout jeden měsíc. Plánujete-li užívat přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU déle, poraďte se se svým lékařem, jelikož během dlouhodobé léčby (déle než 1 měsíc) je nutné pravidelně kontrolovat hladinu vápníku ve Vaší krvi a moči a funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil/a více přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU, než jste měl/a

Máte-li podezření na předávkování, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a ukažte mu obal a všechny zbývající žvýkací tablety.

Předávkování přípravkem Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU může vést k příznakům jako nevolnost, zvracení, žízeň či nadměrná žízeň, zvýšená tvorba moči, nedostatek tekutin v těle či zácpa.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU

Pokud jste zapomněl/a užít přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU, užijte jej, jakmile si vzpomenete, pokud už není čas na další dávku. V takovém případě užijte další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže přestanete užívat přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU

Pokud si přejete přerušit či předčasně ukončit užívání přípravku Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU, prosím, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU a informujte ihned svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků:

Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000

-    alergické reakce

-    otok obličeje, rtů, jazyka či krku s náhlými dýchacími obtížemi a závažnou vyrážkou. Dalšími hlášenými nežádoucími účinky jsou:

Méně časté nežádoucí účinky:mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

-    vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcémie) či moči (hyperkalciurie).

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 1000

-    nevolnost (nausea), zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost, nadýmání

-    vyrážka, svědění, kopřivka

-    alergie.

Pokud trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, je u Vás zvýšené riziko vysoké hladiny fosfátů v krvi, zvýšené hladiny vápníku v ledvinách a ledvinových kamenů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 MG/880 IU uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (Použitelné do:, EXP:), uvedené na krabičce a na lahvičce nebo na laminované papírovo-hliníkové folii stripu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Pro lahvičku:

Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Pro stripy:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU obsahuje

-    Léčivé látky jsou calcium a colecalciferolum. Jedna žvýkací tableta obsahuje Calcii carbonas 2500 mg (což odpovídá 1000 mg vápníku) a 8,8 mg colecalciferoli pulvis (což odpovídá 0,022 mg colecalciferolum = 880 IU vitaminu D3).

-    Pomocné látky jsou: isomalt (E953), xylitol, sorbitol (E420), kyselina citronová, dihydrogen-citronan sodný, magnesium-stearát, sodná sůl karmelosy, pomerančové aroma CPB a CVT [obě obsahují sorbitol (E420)], aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu, natrium-askorbát, tokoferol alfa (E307), předbobtnalý kukuřičný škrob, sacharosa, střední nasycené triacylglyceroly a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU jsou kulaté, bílé tablety s hladkým povrchem a půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Žvýkací tablety jsou dodávány v polypropylenových lahvičkách s polyetylenovou zátkou s vysoušedlem v následujících velikostech balení:

10, 20, 28 (2x14), 30 žvýkacích tablet

Žvýkací tablety jsou dodávány ve stripech z laminované aluminium-papírové folie v následujících velikostech balení:

10, 20, 28, 30 žvýkacích tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Hermes Arzneimittel GmbH GroBhesselohe / Mnichov Německo

s výrobním místem:

Hermes Arzneimittel GmbH

Wolfratshausen

Německo

Salutas Pharma GmbH

Barleben

Německo

Tento léčivý přípravek byl v zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

Česká republika

Calcium/Vitamin D3 Sandoz 1000 mg/880 IU

Irsko

Calciup D3 Forte 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

Německo

Calcium-Sandoz D Osteo intens 1.000 mg/ 880 I.E. Kautabletten

Polsko

Calcium Sandoz + Vitamin D3

Rumunsko

Calciu Sandoz Osteo 1000 mg/880 UI comprimate masticabile

Slovinsko

Kalcij /vitamin D3 Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete

Spojené království

Calcium / Vitamin D3 Hermes 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4/2015

7/7