Příbalový Leták

Calcium-Sandoz Forte 500 Mg

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG Šumivé tablety

Calcii lactogluconas et calcii carbonas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 1132 mg calcii lactogluconas a 875 mg calcii carbonas (což odpovídá 500 mg vápníku).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol (E 420), aspartam (E 951), sodík, glukosu a další pomocné látky.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20 (10, 30, 40, 60, 80, 100, 600) šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Dávkování: Děti užívají 1 šumivou tabletu 1-2krát denně., dospělí užívají 1 šumivou tabletu 1-2-3krát denně.

Perorální podání, Tabletu rozpusťte ve sklenici vody (200 ml) a ihned vypijte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 39/201/70-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tento léčivý přípravek je určen:

-    K prevenci a léčbě nedostatku vápníku

-    K užívání s jinými léčivými přípravky k prevenci a léčbě osteoporózy (řídnutí kostí)

-    K užívání s vitamínem D3 k léčbě křivice a osteomalacie (měknutí kostí)

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Calcium-Sandoz 500

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU


Tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CALCIUM-SANDOZ FORTE 500 MG Šumivé tablety

Calcii lactogluconas et calcii carbonas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 1132 mg calcii lactogluconas a 875 mg calcii carbonas (což odpovídá 500 mg vápníku).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol (E 420), aspartam (E 951), sodík, glukosu a další pomocné látky.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20 (10) šumivých tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Dávkování: Děti užívají 1 šumivou tabletu 1-2krát denně., dospělí užívají 1 šumivou tabletu 1-2-3krát denně.

Perorální podání. Tabletu rozpusťte ve sklenici vody (200 ml) a ihned vypijte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DETÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 39/201/70-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tento léčivý přípravek je určen:

-    K prevenci a léčbě nedostatku vápníku

-    K užívání s jinými léčivými přípravky k prevenci a léčbě osteoporózy (řídnutí kostí)

-    K užívání s vitamínem D3 k léčbě křivice a osteomalacie (měknutí kostí)