Příbalový Leták

Calcium Chloratum Biotika

Návrh vnějšího obalu

Text na krabičku CALCIUM CHLORATUM Biotika

5 amp. po 10 ml CALCIUM CHLORATUM Biotika

injekční roztok

Jedna ampule obsahuje 0,671 g Calcii chloridům dihydricum.

Obsah vápníku: 183 mg, to odpovídá 4,56 mmol v amp.

Pomocná látka: voda na injekci, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).

Pro pomalé intravenózní podání.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě +10°C do +25°C.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

č.š.:

použ. do:

ČR: Reg.č. 39/775/92-S/C EAN kód

Držitel rozhodnutí o registraci

BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem.

Návrh vnitřního obalu

Text na etiketu CALCIUM CHLORATUM Biotika

10 ml CALCIUM CHLORATUM Biotika inj.sol

Calcii chloridum hexahydricum 1 g v amp. i.v.

č.š. :

použ. do: