Příbalový Leták

Buprenorfin Mylan 70 Mikrogramů/H

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h transdermální náplast buprenorphinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


[Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h]

Jedna transdermální náplast o ploše 25 cm2 obsahuje buprenorphinum 20 mg s rychlostí uvolňování 35 mikrogramů/ h.


[Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h]

Jedna transdermální náplast o ploše 37,5 cm2 obsahuje buprenorphinum 30 mg s rychlostí uvolňování 52,5 mikrogramů/ h.


[Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h]

Jedna transdermální náplast o ploše 50 cm2 obsahuje buprenorphinum 40 mg s rychlostí uvolňování 70 mikrogramů/ h.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Povidon K90, kyselina levulová, oleyl-oleát, adhezivní akrylátový kopolymer 387-2054, adhezivní akrylátový kopolymer 387-2287, silikonizovaná pegoterátová fólie 23 pm, silikonizovaná pegoterátová fólie 100 pm, tkaná polyesterová fólie, modrý inkoust


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Transdermální náplast

3

4

5 8

10

16

20 transdermálních náplastí.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


ráno

Po

Út

St

Čt

So

Ne

Čt

So

Ne

Po

Út

St

večer


Transdermální náplast má být měněna dvakrát týdně.

Vyberte si dvojici dnů, které Vám nejvíce vyhovují a označte si je na obale.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd. Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h: 65/062/16-C Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h: 65/063/16-C Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h: 65/064/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


buprenorfin mylan 35 mikrogramů/h

buprenorfin mylan 52,5 mikrogramů/h buprenorfin mylan 70 mikrogramů/h

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h transdermální náplast buprenorphinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


[Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h]

Jedna transdermální náplast o ploše 25 cm2 obsahuje buprenorphinum 20 mg s rychlostí uvolňování 35 mikrogramů/ h.


[Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h]

Jedna transdermální náplast o ploše 37,5 cm2 obsahuje buprenorphinum 30 mg s rychlostí uvolňování 52,5 mikrogramů/ h.


[Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h]

Jedna transdermální náplast o ploše 50 cm2 obsahuje buprenorphinum 40 mg s rychlostí uvolňování 70 mikrogramů/ h.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Povidon K90, kyselina levulová, oleyl-oleát, adhezivní akrylátový kopolymer 387-2054, adhezivní akrylátový kopolymer 387-2287, silikonizovaná pegoterátová fólie 23 pm, silikonizovaná pegoterátová fólie 100 pm, tkaná polyesterová fólie, modrý inkoust


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 transdermální náplast


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Transdermální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Buprenorfin Mylan 35 mikrogramů/h: 65/062/16-C Buprenorfin Mylan 52,5 mikrogramů/h: 65/063/16-C Buprenorfin Mylan 70 mikrogramů/h: 65/064/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


LOT:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ