Příbalový Leták

Braunovidon Gáza S Mastí


Příbalová informace – Rp.


Informace pro použití, čtěte pozorně !


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci. Poskytne Vám přehlednou informaci o Vašem léku. Pokud budete mít další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


BRAUNOVIDON GÁZA S MASTÍ

Impregnované krytí

(Povidonum iodinatum)


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

B.Braun Melsungen AG Poštovní adresa:

Carl - Braun Str. 1 34209 Melsungen, Německo

342 12 Melsungen, Německo


SLOŽENÍ

Léčivá látka:

1 g masti obsahuje: Povidonum iodinatum 0,1 g s obsahem 10 % využitelného jodu.

1 kousek gázy velikosti 7,5 x 10 cm obsahuje: 10,5 g masti

1 kousek gázy velikosti 10 x 20 cm obsahuje: 28,0 g masti


Pomocné látky :

makrogol 400, makrogol 4 000, čištěná voda, hydrogenuhličitan sodný, bavlněná tkanina, bílá vazelína.


LÉKOVÁ FORMA

Impregnované krytí.


FARMAKO-TERAPEUTICKÁ SKUPINA

Gáza pokrytá mastí obsahující jodovaný povidon k antimikrobiální léčbě kůže a ran.


INDIKACE

Antiseptikum k opakovanému použití po omezenou dobu na poškozenou kůži např. dekubity (proleženiny), bércový vřed (vředy na dolní končetině), povrch ran a popálenin, infikované dermatózy (onemocnění kůže) nebo jejich superinfekce.


KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte Braunovidon gázu s mastí:


Co je nutné vzít do úvahy v případě těhotenství a při kojení?

Do 9. týdne těhotenství může být Braunovidon mast použita na základě rozhodnutí lékaře a to pouze ze závažných důvodů. Po devátém týdnu a během období kojení se Braunovidon mast nesmí používat, protože jód, včetně jódu z jodovaného povidonu překračuje placentární bariéru a přechází do mateřského mléka.


Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Která upozornění jsou důležitá?

Jodovaný povidon se nesmí používat současně ani následně se sloučeninami rtuti, protože hrozí nebezpečí popálenin způsobených jodidem rtuťnatým.


Co dalšího je důležité?

Svým oxidačním (okysličujícím) účinkem jodovaný povidon může při určitých laboratorních vyšetřeních vést k falešně pozitivním výsledkům (např. při stanovování glukosy nebo hemoglobinu pomocí o-toluidinu nebo guajakové pryskyřice.)


Jodovaný povidon může snížit vychytávání jódu štítnou žlázou. To může narušovat testování štítné žlázy (scintigrafii, určení množství vázaného jódu na bílkoviny, diagnostiku pomocí radiaktivního jódu). A z toho důvodu činí léčbu radioaktivním jódem nemožnou. Nová scintigrafie by neměla být prováděna po léčbě jodovaným povidonem po dobu 1-2 týdnů.


Skvrny na oblečení mohou být odstraněny pomocí mýdla a vody. Těžko odstranitelné skvrny lze odstranit snadno pomocí tekutého čpavku nebo roztoku thiosulfátu.


Interakce

Které jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Braunovidon gáza s mastí?

Jód reaguje se sloučeninami rtuti, při čemž vzniká Hg2I2, silná lokální žíravina.


Jodovaný povidon by neměl být současně používán a kombinován s taurolidinem a peroxidem

vodíku.

Komplex jodovaného povidonu je účinný při hodnotách pH 2 a pH 7. Očekává se, že komplex

bude reagovat s bílkovinami a určitými jinými organickými sloučeninami, což sníží jeho účinnost.


Jak Braunovidon gáza s mastí ovlivňuje účinek jiných léčivých přípravků?

Jodovaný povidon se nesmí užívat současně při léčení ran pomocí enzymů, protože enzymové

složky jsou inaktivovány.


Jiné možné interakce

Při současném užívání latexových výrobků ( např. latexových rukavic) pomocná látka přípravku

Braunovidon gáza s mastí (bílá vazelína) může ztratit své funkční vlastnosti a v důsledku toho

poškodit bezpečnost latexových výrobků.

Dávkování a způsob podání

Pokud lékař neurčí jinak, držte se tohoto návodu, abyste dosáhli zamýšleného účinku.


Jak se přípravek Braunovidon gáza s mastí používá?

Gáza s mastí se přikládá několikrát denně na povrch oblasti, která má být léčena.


Aby bylo zajištěno optimální antimikrobiální působení nanáší se krytí s mastí na silně zanícená

místa nebo mokvající rány na začátku léčby každé 4 – 6 hodin.


Po roztržení balení, které chrání krytí před vlhkostí, vyndejte gázu s ochranným filmem, pak

odstraňte ochranný film a přiložte. Zcela pokryjte ránu jedním nebo více proužky a překrytí

zafixujte bandáží nebo náplastí. Je-li rána infikovaná nebo mokvá, průhledná zevní folie může

být také z gázy odstraněna a tak tekutina může volně protékat ven.

Dutinu abscesu můžete vyplnit přípravkem Braunovidon gáza s mastí po odstranění obou

ochranných folií.


Krytí gázou s mastí může být na ráně ponecháno delší dobu a mělo by se měnit nejpozději ve

chvíli, kdy vymizí jeho barva. .


Poznámka

Hnědá barva masti patří mezi její charakteristické vlastnosti. Ukazuje to na přítomnost využitelného

jódu a tudíž na její účinnost. Když hnědá barva slábne, měla by být přiložená nová gáza s mastí. Je

nezbytné překrýt celou postiženou oblast, protože Braunovidon gáza s mastí působí antisepticky jen

v místě přiložení.


NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Jaké nežádoucí účinky se mohou během použití přípravku Braunovidon gáza s mastí objevit?

Déletrvající léčba může ovlivnit proces hojení rány a může se objevit přechodná bolest, pálení nebo pocity horka.


Alergické reakce jsou velmi vzácné.


V ojedinělých případech byly popsány ojedinělé případy poruchy acidobazické rovnováhy ( poruchy elektrolytů, osmolarity séra a metabolické acidózy) jako důsledek rozsáhlého použití jodovaného povidonu např. při léčbě velikých popáleninových ploch. Ojediněle to může vyústit v selhání ledvin.


Používá-li se Braunovidon gáza s mastí opakovaně nebo na rozsáhlé plochy, obzvláště na kůži poškozenou, je nutné u pacientů s onemocněním štítné žlázy pravidelně kontrolovat její funkci.


Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


UCHOVÁVÁNÍ

Při ukládání nepřekládejte.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


VAROVÁNÍ

Nepoužívejte Braunovidon gázu s mastí po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


BALENÍ

Zatavené sáčky z mnohovrstevné folie obsahující kousky gázy 7,5 x 10 cm nebo 10 x 20 cm.


1 ks nebo 10 ks nebo 100 ks o velikosti 7,5 x 10 cm

1 ks nebo 10 ks nebo 100 ks o velikosti 10 x 20 cm.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


DATUM POSLEDNÍ REVIZE : 5.8.2009

3/3