Příbalový Leták

Bisacodyl-K

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisacodyl-K 5 mg

obalené tablety bisacodylum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: laktóza, sacharóza, aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


15 obalených tablet 105 obalených tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 61/011/91-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K léčbě akutní funkční zácpy Dávkování:

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let užívají 1-2 obalené tablety (5-10 mg) 1krát denně před spaním. Děti 2-10 let užívají 1 obalenou tabletu (5 mg) 1krát denně před spaním.

Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Během léčby přípravkem Bisacodyl-K se doporučuje pít dostatek tekutin. Účinek přípravku se projeví za 6 až 12 hodin po užití.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU bisacodyl-k

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR/Al/PVC


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bisacodyl-K bisacodylum 5 mg

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.


JINÉ