Příbalový Leták

Baytril Flavour 15 Mg


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BAYTRILflavour 15 mg tablety1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci :

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324 , 241 06 Kiel, SRN


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BAYTRILâflavour 15 mg tbl. a.u.v.

Enrofloxacinum

Přípravek má indikační omezení


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivá látka:

Enrofloxacinum 15,0 mg v 1 tabletě4. INDIKACE


Infekční onemocnění psů a koček způsobené vůči enrofloxacinu citlivými gramnegativními

a grampositivními bakteriemi (E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemopphilus spp.

a stafylokoky). Bakteriální jednotlivé nebo smíšené infekce dýchacího traktu, trávicího traktu,

močového traktu, kůže a ran.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u psů do stáří 1 roku (u velkých plemen psů s dlouhou růstovou fází do stáři 18 měsíců). Nepoužívat u koček do stáří 8 týdnů. Před zahájením léčby Baytrilem by měla být přezkoušena citlivost bakterií pomocí antibiogramu. Rezistence vůči chinolonům. Vznik rezistence vůči chinolonům vede k vzniku kompletní rezistence vůči ostatním chinolonům. Nepoužívat zvířat trpících záchvaty centrálního původu.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací poruchy.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi, kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Obecná dávka je 5 mg na 1 kg ž.hm. perorálně jednou denně tj. 1 tableta 15 mg podání: na 3 kg ž.hm. po dobu 3-10 dní.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Neuvádí se.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25C

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Přípravek má indikační omezení, tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům. Nepřekračujte dávkování.

Předávkování může u koček způsobit poškození zraku až slepotu.13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červen 2010


15. DALŠÍ INFORMACE


Antagonistické působení v případě kombinace s makrolidy, chloramfenikolem nebo tetracykliny. Současně by neměla být podávána nesteroidní antiflogistika. Nepodávat současně s theofylinem. Resorpce enrofloxacinu může být snížena současným podáváním přípravků s obsahem hořčíku

a hliníku.


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

tel.: 266 101 470

fax: 266 101 4953