Příbalový Leták

Balneum Hermal F

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Balneum Hermal F

(Arachidis oleum, Paraffinum perliquidum) Přísada do koupele


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: arachidis oleum 46,45g; paraffinum perliquidum 47,00g ve 100 g roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: lauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, isopropyl-palmitát, propylenglykol, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové a parfém.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Přísada do koupele

Obsah: 200 ml (100 ml, 500 ml) pro každou velikost balení bude uveden zvlášť


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 46/325/92-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


K podpůrné léčbě kožních onemocnění provázených výrazně suchou, šupinatou a svědící kůží (atopický ekzém, neurodermatitida, lupénka, ichtyóza).

Přípravek se používá na částečnou nebo celkovou koupel, může se použít i při sprchování.

Na jednu koupel (150 litrů vody) použijte 30-45 ml (2-3 odměrky) olejového roztoku, pro dětskou koupel (25 litrů vody) použijte 5 ml (1/3 odměrky), na částečnou koupel (5 litrů vody) použijte 1 ml olejového roztoku (1/4 kávové lžičky).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Balneum Hermal F


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Balneum Hermal F

(Arachidis oleum, Paraffinum perliquidum) Přísada do koupele


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: arachidis oleum 46,45g; paraffinum perliquidum 47,00g ve 100 g roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

lauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, isopropyl-palmitát, propylenglykol, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové a parfém.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Přísada do koupele

Obsah: 200 ml (100 ml, 500 ml) pro každou velikost balení bude uveden zvlášť


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 46/325/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Způsob použití:

Přípravek se používá na částečnou nebo celkovou koupel, může se použít i při sprchování.


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Nálepka na balení 2x500 ml


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Balneum Hermal F

Přísada do koupele


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: arachidis oleum 46,45g; paraffinum perliquidum 47,00g ve 100 g roztoku


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: lauromakrogol 400, diolamid kyseliny olejové, isopropyl-palmitát, propylenglykol, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, monohydrát kyseliny citronové a parfém.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Přísada do koupele 1000 ml (2x500 ml)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25° C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Almirall Hermal GmbH, Scholstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 46/325/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


Způsob použití:

Přísada se používá na částečnou nebo celkovou koupel, může být použita i při sprchování.


6