Příbalový Leták

Aureovit 12 C 160 Mg/G

Informace pro variantu: Aureovit 12 C 160 Mg/G, zobrazit další variantu

Písemná informace pro uživatele veterinárních přípravků = etiketa


JEN PRO ZVÍŘATA

JEN NA PŘEDPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE


Název přípravku

AUREOVIT 12 “ C 160 “ prm. a. u.v.


10 kg


Držitel rozhodnutí o registraci a držitel povolení k výrobě odpovědný za uvolnění šarže


Držitel rozhodnutí o registraci

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA


Držitel povolení k výrobě odpovědný za uvolnění šarže

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA


Složení

Chlortetracyclini hydrochloridum 160 g v 1 000 g.

Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), mouka pšeničná ( vehikulum ).


Popis přípravku

Práškovitá směs hnědé barvy a charakteristické vůně.


Indikační skupina

Antibiotikum.


Druh a kategorie zvířat

Tele, prase, drůbež.


Charakteristika

Medikovaný krmný přípravek s obsahem širokospektrého antibiotika je určen pro hromadnou léčebnou a léčebně-preventivní aplikaci prostřednictvím krmiva.


Indikace

Infekční onemocnění a septické stavy zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolané původci citlivými na chlortetracykliny; například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy, peritonitidy; u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze a pod.


Kontraindikace

Nepodávejte přežvýkavcům s rozvinutou funkcí předžaludků. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


Nežádoucí účinky

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.


Interakce

Účinek tetracyklinu snižují až antagonizují laktámová antibiotika, cefalosporiny a aminoglykosidy.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a železa může dojít k interakci CTC s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.


Dávkování a způsob použití

Perorálně - denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2krát denně zamícháním do sypkého (jadrného) krmiva.

Léčebně: u telat a prasat 0,35 g na kg ž.hm.

Preventivně:u telat a prasat 0,1 g - 0,175 g na kg ž.hm.

Dávkování v krmných směsích:

Léčebně: tele 0,5%, prase 0,25 – 0,5%, drůbež 0,2 - 0,3%

Preventivně:tele 0,25%, prase 0,125 - 0,25%, drůbež 0,1 - 0,15%

Přípravek se podává nejméně 5 dnů.


Uchovávání

Při teplotě do 25 0 C, v suchu.


Ochranná lhůta

Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


Doba použitelnosti

2 roky od data výroby v neporušeném obalu, po zamíchaní do sypkého krmiva 3 měsíce.


Datum výroby:


Exspirace:


Číslo šarže:


Registrační číslo

98 / 131 / 98 – C


Datum poslední revize textu

Únor 2011