Příbalový Leták

Arpalit Neo 1256/171 Mg


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ARPALIT Neo 7M 1256/171 mg obojek pro psy

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


AVEFLOR, a.s.
Budčeves 26
507 32 Kopidlno
Česká Republika
tel.: +420 493 551 111
fax: +420 493 551 112
aveflor@aveflor.cz


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ARPALIT Neo 7M 1256/171 mg obojek pro psy

Cypermethrinum

Pyriproxyfenum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý obojek (66 cm) obsahuje:


Léčivé látky: Cypermethrinum 1256 mg

Pyriproxyfenum 171 mg4. INDIKACE

Antiparazitární obojek proti blechám(Ctenocephalides felis),klíšťatům (Ixodes ricinus), vším (Linognathus setosus), všenkám (Trichodectescanis), mouchám (Musca domestica), původcům svrabu (Notoedrescati, Sarcoptescanis).

Působí na dospělce i vývojová stádia blech.Má repelentní účinek na klíšťata.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u kojících fen.

Nepoužívat u štěňat mladších 8 týdnů !

Nepoužívat u zvířat nemocných či v rekonvalescenci.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinné látky.

Nepoužívat u koček.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při nedodržení způsobu použití může výjimečně dojít k přechodnému podráždění v místě aplikace.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obojek Arpalit Neo 7M se nasadí zvířeti na krk, přebytečný kus obojku se odstřihne a neškodně zlikviduje. Obojek má účinnost proti zevním ektoparazitům po vyjmutí z obalu po dobu až 6 měsíců. Účinné látky se postupně uvolňují z obojku do srsti a kůže zvířete. Účinek nastupuje během několik dní po nasazení obojku zvířeti na krk. Zvlhnutí ani namočení obojku nezkracuje dobu účinku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Průběžně kontrolujte stav a usazení obojku na krku zvířete a zda je obojek na krku zvířete dostatečně volný, aby ho neškrtil, ale přitom se dotýkal kůže


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25C.

Uchovávejte v suchu.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat u koček. (piktogram - přeškrtnutá kočka)

Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky.

Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem.

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.

Zabraňte zvířeti obojek žvýkat !

Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nedovolte dětem hrát si s obojkem.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. V případě podráždění kůže a/nebo podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Psi s tímto obojkem by neměli mít dovoleno spát v kontaktu s lidmi, obzvláště s dětmi.

Po manipulaci s obojkem Arpalit Neo 7M si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku viz. bod 13.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Arpalit Neo 7M nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy. Přípravek je toxický pro včely.14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červen 2010


15. DALŠÍ INFORMACE


Protože parazitující hmyz se stává po určité době vůči účinným látkám rezistentní (odolný), doporučujeme po skončení účinné doby obojku nahradit je obojkem s jinou účinnou látkou.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

AVEFLOR, a.s.
Budčeves 26
507 32 Kopidlno
Česká Republika
tel.: +420 493 551 111
fax: +420 493 551 112
aveflor@aveflor.cz


3