Příbalový Leták

Amix Vet T 100/33 Mg/GPříbalová informace

=

Etiketa


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva


Výrobce: CYMEDICA spol. s r.o.

Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice

Držitel rozhodnutí o registraci:

CYMEDICA spol. s r.o.

Pod nádražím 853, CZ - 268 01 Hořovice


Složení:

Tiamulini fumaras 33,3 g

Chlortetracyclini hydrochloridum 100,0 g

Tritici farina ad 1000,0 g


Indikační skupina:

Veterinaria - premixta: Vet. antibiotika

Charakteristika:

Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva je homogenizovaný premix na bázi antibiotik tiamulin fumarátu a chlortetracyklinu. Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím.

Farmakologické údaje:

Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva je homogenizovaný premix na bázi antibiotik tiamulin fumarátu a chlortetracyklinu. Premix je hnědý prášek. Jeho zrnitost: velikost částic - zůstatek na sítě č. IV (0,8 mm) je max. 3%, zbytková vlhkost max. 14%.

Přípravek má význačnou antibakteriální aktivitu, jak proti gram-pozitivním, tak proti gram-negativním bakteriím.

Navozením bakteriostatického efektu na základě interference proteinového metabolismu bakterií dochází k inhibici syntéze bakteriálních proteinů v 70s ribosomech (vazba na peptidyl – transferázu) a tím k blokaci produkce peptidových řetězců při stavbě bakteriální buňky. Maximální hladiny antibiotika v krvi jsou prokazovány za 2 – 4 hod. po perorální aplikaci medikovaného krmiva. Po dávce 10 mg / kg ž.hm. jsou prokazovány hladiny antibiotik ještě za 12 hodin. Afinita antibiotik je zejména k plicní tkáni a ke sliznici trávícího aparátu (plíce, sliznice střev). V předklinické testaci přípravku byla prokázána jeho neškodnost a bezpečnost i v násobku doporučeného dávkování.


Indikace:

Prevence a léčba respiratorních a alimentárních infekcí prasat, které jsou způsobeny organismy citlivými na chlortetracyklin a tiamulin (např. enzootická pneumonie, pleuropneumonie, hemofilová polyserositida, atrofická rinitida, dyzentérie prasat, infekce E. coli, nekrotická enteritida, sekundární bakteriální infekce při virových onemocněních prasat.


Kontraindikace:

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin.

Zvířatům se nesmí 3 dny před a 3 dny po aplikaci přípravku podávat salinomycin v dávce 3 – 4,5 kg / tunu krmiva. Při nižších dávkách přípravků nebyly pozorovány toxické reakce.


Nežádoucí účinky:

V ojedinělých případech se může u léčených prasat vyskytnout erytém kůže.


Interakce:

Přípravek není kompatibilní s přípravky monensin, narasin a salinomycin.


Dávkování a způsob použití:

Přípravek Amix vet T 100/33 mg/g premix pro medikaci krmiva je určen k přípravě medikovaného krmiva pro prasata, k zamíchání do kompletní krmné dávky.

Obecná terapeutická dávka:

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 3 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 300 ppm, což přibližně odpovídá dávce 180 mg/kg ž.hm.

Medikovaná krmná směs se krmí po dobu 7 – 10 dní.

Léčba pleuropneumonií (A. pleuropneumoniae):

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 4,5 kg premixu na 1 tunu kompletní krmné směsi tj. 450 ppm, což přibližně odpovídá dávce 270 mg/kg ž.hm.


Poznámka:

Přípravek je vhodný i pro aplikaci gravidním nebo laktujícím zvířatům.


Varování:

Aktivní složky přípravku jsou v koncentrovaném stavu dráždivé. Při přípravě medikovaného krmiva je zapotřebí chránit kůži a sliznici a zabránit víření prachových komponent. Přípravek je nutno uchovávat mimo dosah dětí.


Speciální upozornění:

Při přípravě medikovaného krmiva je nutno chránit si oči a používat ochrannou

masku. Po manipulaci s přípravkem je nutno si umýt ruce.


Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v suchu, mimo dosah dětí


Balení:

10 kg (25 kg)


Ochranné lhůty:

Maso prasat – 10 dní


Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 2 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření je 30 dní.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva je 3 měsíce.


Exspirace:


Č. š.:


Datum poslední revize textu příbalové informace: Leden 2011