Příbalový Leták

Allergodil Oční Kapky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ALLERGODIL oční kapky Oční kapky, roztok

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje azelastini hydrochloridum 0,5 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, hypromelosa 2910, krystalizující sorbitol 70%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


6 ml

Oční podání

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek se používá k léčbě alergického zánětu spojivek a alergického zánětu spojivek a nosní sliznice.

Obvyklá dávka je jedna kapka do každého oka ráno a večer. V závažnějších případech je možno podávat jednu kapku do každého oka 4krát denně.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním otevření: Nepoužívejte déle než 4 týdny.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt    název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Německo

T2 registrační číslo/čísla


Reg.číslo: 64/210/ 00- C

T3 číslo šarže


Č.š:


14. klasifikace pro výdej


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    informace v braillove písmu


allergodil oční kapky


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU štítek

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ALLERGODIL oční kapky oční kapky, roztok

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Léčivá látka: 1 ml roztoku obsahuje azelastini hydrochloridum 0,5 mg.

3.    POUŽITELNOST Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE Č.š:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6 ml

6.    JINÉ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním otevření: Nepoužívejte déle než 4 týdny.

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg, Německo