Příbalový Leták

Algesal

krém


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK

50 g krému v tubě obsahuje diethylamini salicylas 5 g, myrtecainum 0,5 g

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol-monostearát 4050, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém

50 g

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nenanášejte do očí, na sliznice nebo na poškozenou kůži.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Emst-Melchior-Gasse 20 1020 Vídeň, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/289/92-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.S.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K místní léčbě poúrazových svalových a kloubních bolestí, zánětů a otoků. Krém se nanáší na postižená místa 2 až 3x denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Algesal

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU TUBA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Algesal

krém


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


50 g krému v tubě obsahuje diethylamini salicylas 5 g, myrtecainum 0,5 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol-monostearát 4050, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda


4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém

50 g

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nenanášejte do očí, na sliznice nebo na poškozenou kůži.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Emst-Melchior-Gasse 20 1020 Vídeň, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/289/92-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.S.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K místní léčbě poúrazových svalových a kloubních bolestí, zánětů a otoků. Krém se nanáší na postižená místa 2 až 3x denně.

Strana 4 (celkem 4)