Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Aleve

zastaralé informace, vyhledat novější

sp. zn. sukls8476/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Aleve 220 mg

potahované tablety naproxenum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Aleve a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aleve užívat

3.    Jak se přípravek Aleve užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Aleve uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE ALEVE S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, naproxen ve formě sodné soli, mírní bolest, horečku a zánět.

Tablety se dobře rozpouštějí, proto nástup analgetického účinku je velmi rychlý.

Díky dlouhotrvajícímu účinku utlumí bolest na 8-12 hodin.

Aleve se používá v následujících případech:

-    ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest zad a bolest doprovázející akutní záněty horních cest dýchacích,

-    při menstruační bolesti,

-    ke snížení horečky,

-    ke krátkodobé léčbě bolesti po chirurgických výkonech a po úrazech, např. podvrtnutí kloubů, natažení svalů,

-    ke krátkodobé léčbě bolesti svalů a kloubů spojené s chřipkovými onemocněními.

Po poradě s lékařem se přípravek Aleve užívá u zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů jako je revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, artróza, ankylozující spondylitida a dna.

Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALEVE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Aleve jestliže:

-    j ste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).,

-se u Vás již dříve vyskytly reakce z přecitlivělosti (průduškové astma, kopřivka, rýma) na léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např. acylpyrin) a na některé jiné léky působící proti zánětům a revmatickým onemocněním (tzv. nesteroidní antirevmatika),

-    se v minulosti vyskytlo nebo se u Vás vyskytuje krvácení do trávicího traktu, včetně krvácení po léčbě nesteroidními antirevmatiky,

-    máte nebo jste v minulosti měli opakovaně žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

-    trpíte závažným srdečním selháním,

-    jste v poslední třetině těhotenství,

-    trpíte těžkým jaterním nebo ledvinovým onemocněním,

-    trpíte krvácením do mozku nebo jiným krvácením.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aleve se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

-    jste někdy měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zejména spojený s komplikacemi jako je krvácení nebo perforace (proděravění), při opakované vředové chorobě nebo krvácení se přípravek nesmí užívat.

-    současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení, např. léky protizánětlivé (kortikosteroidy), léky s protisrážlivým účinkem (warfarin) nebo léky ovlivňující shlukování krevních destiček (kyselina acetylsalicylová).

-    trpíte zánětlivým onemocněním střev jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, protože existuje riziko obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění.

-    máte vysoký krevní tlak nebo trpíte srdečním onemocněním. V tomto případě se před zahájením užívání přípravku Aleve poraďte s lékařem, protože u Vás je riziko zadržování tekutin, vysokého krevního tlaku a otoků.

-    jste pod dohledem lékaře kvůli chronickému onemocnění.

-    trpíte astmatem, chronickou rýmou, zánětem dutin, nosními polypy nebo alergickým onemocněním.

-    trpíte systémovým lupus erytematodes (SLE) nebo smíšenými chorobami pojivové tkáně.

-    konzumujete pravidelně alkoholické nápoje, nežádoucí účinky přípravku Aleve mohou být zesíleny.

-    trpíte poruchami krevní srážlivosti.

-    trpíte jakýmkoli žaludečním a střevním onemocněním nebo jste bezprostředně po větším chirurgickém zákroku.

Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Jestliže se u Vás při užívání přípravku Aleve objeví vyrážka nebo jakýkoli jiný příznak přecitlivělosti (např. kopřivka, otoky obličeje, astmatický záchvat, šok), ukončete užívání přípravku Aleve a okamžitě informujte svého lékaře.

Pokud u Vás dojde ke krvácení z trávicího traktu (což je např. jeden z příznaků vředové choroby) ukončete užívání přípravku Aleve a okamžitě informujte svého lékaře.

Neužívejte přípravek Aleve spolu s dalšími léky proti bolesti a zánětu nazývanými nesteroidní antirevmatika (včetně léků obsahujících naproxen nebo naproxen sodium).

Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejnižší účinné dávky, po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

U starších nemocných se nežádoucí účinky mohou vyskytovat častěji a mohou být závažnější. Jste-li starší člověk je třeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli obtížím a včas vyhledat lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Léky jako je Aleve mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Přípravek Aleve může maskovat příznaky infekčního onemocnění (horečka, bolest a otok).

Při dlouhodobém užívání analgetik ve vysokých dávkách se může vyskytnout bolest hlavy, která se nesmí léčit vyššími dávkami přípravku.

Chronické užívání analgetik, zejména při kombinaci různých látek s analgetickým účinkem, může způsobit trvalé poškození ledvin a riziko selhání ledvin.

Další léčivé přípravky a přípravek Aleve

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště je třeba informovat lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a):

-    jiná analgetika (léky tlumící bolest) jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a jiné nesteroidní protizánětlivé léčivé látky, např. ibuprofen.

-    léky obsahující stejnou léčivou látku jako přípravek Aleve.

-    léky ovlivňující srážlivost krve (antikoagulancia, např. warfarin) a léky rozpouštějící přítomné krevní sraženiny (fibrinolytika).

-    léky obsahující deriváty hydantoinu (proti epilepsii) a sulfonylmočoviny (léky proti cukrovce).

-    léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, např. inhibitory ACE a betablokátory.

-    léky zvyšující vylučování moči, tzv. diuretika (např. furosemid).

-    léky používané k léčbě duševních poruch (např. lithium).

-    léky užívané k léčbě dny (probenecid).

-    léky užívané k léčbě nádorových a revmatických onemocnění (metotrexát).

-    kortikoidy.

-    antacida (léky na překyselený žaludek).

-    cholestyramin (lék snižující vstřebávání tuku).

Před podstoupením laboratorních testů informujte lékaře, že užíváte přípravek Aleve.

Přípravek Aleve s jídlem a pitím

Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo po jídle. Těhotenství,kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aleve by se během těhotenství neměl užívat, pouze v prvním a druhém trimestru na výslovné doporučení lékaře, který zváží, zda k užívání léku existují závažné důvody.

Ve třetím trimestru se nesmí přípravek Aleve užívat.

Kojící ženy mohou Aleve užívat pouze po výslovném doporučení lékaře a vždy jen krátkodobě.

Existují důkazy o tom že Aleve patří do skupiny léků, které ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je dočasné a odezní po ukončení terapie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnosti řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů.

Přípravek Aleve obsahuje sodík

Přípravek Aleve obsahuje sodík (1 tableta obsahuje asi 20 mg sodíku). Toto množství připouští i přísná dieta s omezením sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALEVE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo po jídle.

Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka přípravku je::

Dospělí

Užívejte 1 tabletu po 8 až 12 hodinách, dokud trvají příznaky.

Na začátku léčby můžete užít 2 tablety najednou nebo v odstupu jedné hodiny, další tabletu užijte po 12 hodinách. Poté již pokračujte v užívání tak, jak je uvedeno výše.

Užívejte nejvýše 3 tablety denně.

Použití u starších pacientů

Je-li Vám více než 65 let, užívejte nejvýše 2 tablety denně.

Použití u děti a dospívajících Aleve není určen pro děti mladší 12 let.

Dospívající od 12 let užívají 2 tablety denně.

Použití u pacientů s porušenou funkcí jater nebo ledvin

Pokud trpíte porušenou funkcí jater nebo ledvin, poraďte se před zahájením užívání přípravku Aleve s lékařem.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Aleve déle než 7 dní.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Aleve je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil více přípravku Aleve, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku, než jste měl(a), poraďte se neprodleně se svým lékařem nebo lékárníkem.

Příliš velké dávky přípravku mohou způsobit ospalost, pálení žáhy, zažívací obtíže, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, hučení nebo šelesty v uších, podrážděnost, v závažnějších případech dochází ke zvracení krve, výskytu krve ve stolici, poruchám vědomí, dýchacím obtížím, křečím a selhání ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aleve

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aleve

Užíváte-li lék krátkou dobu ke zmírnění bolesti nebo snížení teploty, můžete jej bez obav přestat užívat, pokud jej již nepotřebujete.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Léky jako je Aleve mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

V souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.

Výskyt nežádoucích účinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou dobu.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté (u 1 - 10 pacientů ze 100):

Závratě, bolest hlavy, točení hlavy

Poruchy trávení, nevolnost, pálení žáhy, bolest břicha

Méně časté (u 1 - 10 pacientů z 1 000):

Ospalost, nespavost, spavost Závratě

Průjem, zácpa, zvracení Vyrážka, svědění, kopřivka

Vzácné (u 1 - 10 pacientů z 10 000):

Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy s krvácením nebo proděravěním nebo bez nich, krvácení z trávicího traktu, zvracení krve, krev ve stolici

Angioneurotický edém - vyznačuje se příznaky jako otok tváře, jazyka nebo hrdla, potíže s polykáním, kopřivka a potíže s dýcháním. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, ukončete léčbu přípravkem Aleve a okamžitě informujte lékaře.

Poškození ledvin

Otoky končetin, zvláště u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo selháním ledvin, horečka, zimnice

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000):

Anafylaktické / anafylaktoidní reakce (alergické reakce)

Poruchy krvetvorby (leukopenie, trombocytopenie, agranulocytóza, aplastická anémie, eosinofilie, hemolytická anémie)

Psychiatrické poruchy, deprese, abnormální sny, neschopnost koncentrace

Aseptická meningitida (zánět mozkových blan), porucha poznávacích funkcí, křeče

Poruchy vidění, zamlžení rohovky, zánět papily, zánět očního nervu (retrobulbární optická neuritida),

otok papily

Poškození sluchu, hučení v uších (tinnitus), poruchy sluchu

Městnavé srdeční selhání, vysoký krevní tlak (hypertenze), plicní otok, bušení srdce Zánět cév

Dušnost, astma, zánět plic (eosinofilní pnemonitida)

Zánět slinivky břišní, zánět tlustého střeva, aftózní vředy, zánět úst, zánět jícnu, vředy ve střevech Zánět jater, žloutenka

Vypadávání vlasů (většinou vratné), přecitlivělost na světlo, porfyrie(vzácná metabolická porucha červených krvinek), purpura (červené tečky v kůži), pocení, ekchymózy (tečkovité krvácení), kožní vyrážka, zarudnutí pokožky, stálá léková vyrážka, zánět sliznice okolo úst (lichen planus), autoimunitní onemocnění pojivové tkáně (systémový lupus erythematosus), kopřivka, křehká kůže s puchýřky a oděrkami (epidermolysis bullosa), kožní vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme), kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně závažné alergické reakce s horečkou, červenými skvrnami, bolestí kloubů a/nebo očními problémy (Stevens Johnsonův syndrom) a toxického odumírání povrchové vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza)

Zánět ledvin (intersticiální nefritida), nekróza (odumření buněk) ledvin (renální papilární nekróza), nefrotický syndrom (vážnější příznaky, které doprovázejí onemocnění ledvin) , ledvinné selhání, krev v moči, bílkoviny v moči Vyvolání porodu

Uzavření ductus arteriosus( spojka mezi plicnící a aortou důležitá v prenatálním vývoji)

Neplodnost u žen Otoky, žízeň, malátnost

Zvýšení hladiny kreatininu v séru, abnormální jaterní funkční testy, zvýšení hladina draslíku v krvi Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ALEVE S UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Aleve obsahuje

Léčivou látkou je sodná sůl naproxenu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje naproxenum natricum 220 mg, , což odpovídá 200 mg naproxenum.

Pomocnými látkami jsou povidon 30, mikrokrystalická celulóza, mastek, magnesium-stearát, a potahová soustava Opadry modrá YS-1-4215.

Jak přípravek Aleve vypadá a co obsahuje toto balení

Aleve jsou světle modré, potahované tablety oválného tvaru, na jedné straně vyraženo Aleve. Velikost balení: 7, 12, 24 a 30 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Bayer Bitterfeld GmbH, Salegaster Chaussee 1, Ortsteil Greppin, 06803 Bitterfeld-Wolfen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

31.3.2015

7/7