Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Acc Sirup

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACC SIRUP

Léčivá látka: acetylcysteinum Mukolytikum, expektorans

30 g prášku pro přípravu 75 ml sirupu    (60 g prášku pro přípravu 150 ml sirupu)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

ACC SIRUP    prášek pro přípravu sirupu

Složení:

Léčivá látka: acetylcysteinum 200 mg v 10 ml (2 odměrné lžičky) připraveného sirupu

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: citronan sodný, propylparaben, sorbitol, pomerančové aroma

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 g prášku pro přípravu 75 ml sirupu


(60 g prášku pro přípravu 150 ml sirupu)


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Usnadňuje odkašlávání, uvolňuje zahlenění.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Čtěte pozorně příbalovou informaci! ACC SIRUP je vhodný i pro diabetiky.

8. POUŽITELNOST


EXP

Připravený roztok je použitelný 12 dní.

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Připravený roztok uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8 °C).

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG, Holzkirchen, Německo Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 52/002/06-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava sirupu:

Otevřete uzávěr tlakem a pootočením doleva, doplňte lahvičku studenou vodou po značku, uzavřete lahvičku a protřepejte, doplňte lahvičku studenou vodou po značku. Postup opakujte, dokud hladina sirupu nedosáhne značky na lahvičce.

Balení obsahuje odměrnou lžičku na 5 ml s ryskami na 2,5 ml a 1,25 ml.

Dávkování:

Dospělí a mladiství od 14 let - 2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 2-3krát denně.

Děti od 6 do 14 let - 1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 3-4krát denně.

Děti od 2 do 6 let - 1 odměrná lžička roztoku 2-3krát denně.

Děti mladší než 2 roky - ^ odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 2-3krát denně

Prášek pro přípravu sirupu užívejte pouze ve formě roztoku, a to po jídlech.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

ACC SIRUP

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Etiketa


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ACC SIRUP

Léčivá látka: acetylcysteinum prášek pro přípravu sirupu

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

Prášek pro přípravu sirupu se může užívat pouze po rozpuštění. Připravený roztok je použitelný 12 dní. Roztok uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8 °C).

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

30 g prášku pro přípravu 75 ml sirupu

(60 g prášku pro přípravu 150 ml sirupu)

6.

JINÉ