Příbalový Leták

Sanorin-Combi

1


NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Sanorin Combi

0,25 mg/ml + 5 mg/ml

Nosní kapky, roztok

Naphazolini nitras, antazolini mesilas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Naphazolini nitras 2,5 mg, antazolini mesilas 50 mg v 10 ml

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Kyselina boritá (E284), dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben (E218), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní kapky, roztok 10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po otevření spotřebujte do 3 měsíců a uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Xantis Pharma Limited, Kitiou, 5 1st floor, Flat/Office 101, 1071, Nicosia, Kypr 12    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 69/583/69-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


K mírnění příznaků senné rýmy a vazomotorické alergické rýmy.

Dávkování:

Dospělí si kapou 2-3 kapky do každé nosní dírky několikrát denně. Dětem od 3 let se podávají 1-2 kapky do každé nosní dírky 3-4krát denně.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


sanorin combi


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU (ETIKETA)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Sanorin Combi

0,25 mg/ml + 5 mg/ml Nosní kapky, roztok

Naphazolini nitras 2,5 mg, antazolini mesilas 50 mg v 10 ml


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Nosní podání

3.    POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


Xantis Pharma Limited, Nicosia, Kypr